Statistisk sentralbyrå

Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetype

2 69.2 Regnskap, revisjon og skatterådgivning. Omsetning etter tjenestetype. Foretak. 2008
Tjenestetype 69.2 Regnskap, revisjon og skatterådgivning 69.201 Regnskap og bokføring 69.202 Revisjon 69.203 Skatterådgivning
Omsetning Omsetning Omsetning Omsetning
Millioner kroner Prosentfordeling Millioner kroner Prosentfordeling Millioner kroner Prosentfordeling Millioner kroner Prosentfordeling
I alt 18 613,7  100,0 9 628,6  100,0 8 954,3  100,0 30,8  100,0
                 
1. Revisjon 6 120,9 32,9 50,3 0,5 6 067,2 67,8 3,3 10,8
                 
2. Regnskap og bokføring 9 684,0 52,0 8 557,1 88,9 1 119,6 12,5 7,3 23,6
2.1 Regnskapstjenester eksklusiv selvangivelser 3 888,7 20,9 3 830,8 39,8 54,1 0,6 3,8 12,3
2.2 Bokføringstjenester 2 970,9 16,0 2 865,6 29,8  103,7 1,2 1,6 5,3
2.3 Teknisk bistand ved utarbeidelse av regnskap og ligningspapirer 1 861,1 10,0  905,8 9,4  954,0 10,7 1,3 4,1
2.4 Lønningstjenester  963,4 5,2  955,0 9,9 7,8 0,1 0,6 2,0
                 
3. Skatterådgivning inklusiv selvangivelser 1 033,8 5,6  574,9 6,0  440,2 4,9 18,6 60,6
                 
4. Rådgivning i forbindelse med insolvens/konkurser 8,7 0,1 5,5 0,1 3,2 0,0 0,0 0,0
                 
5. Annet 1 766,4 9,5  440,7 4,6 1 324,2 14,8 1,5 5,0

Standardtegn i tabeller