Statistisk sentralbyrå

Næringslivstjenester, omsetning etter tjenestetype

1 Juridisk tjenesteyting. Omsetning etter tjenestetype. Foretak. 2008
Tjenestetype Omsetning
Millioner kroner Prosentfordeling
1. Tjenestetype I alt 10 480,8  100,0
1.1 Juridisk rådgivning og representasjon innenfor strafferett  795,2 7,6
1.2 Juridisk rådgivning og representasjon innenfor forretningsrett 5 595,6 53,4
1.3 Juridisk rådgivning og representasjon innenfor arbeidsrett  439,8 4,2
1.4 Juridisk rådgivning og representasjon innenfor sivilrett 2 193,2 20,9
1.5 Tjenester knyttet til patenter og opphavsrettigheter 95,9 0,9
1.6 Notartjenester 49,1 0,5
1.7 Tjenester som involverer voldgift eller mekling  104,5 1,0
1.8 Juridiske tjenester tilknyttet auksjoner 53,9 0,5
1.9 Andre juridiske tjenester  870,4 8,3
1.10 Annet  283,2 2,7

Standardtegn i tabeller