Statistisk sentralbyrå

8 Framskrevet folkemengde Oslo, etter region, tid og statistikkvariabel (Publisert 20.06.2012 kl. 1400)
  2012 2040
  Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM) Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML) Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH) Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM) Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML) Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH)
Oslo i alt  613 285  613 285  613 285  833 733  738 038  985 721
Gamle Oslo 44 958 44 958 44 958 63 503 56 257 75 682
Grünerløkka 49 307 49 307 49 307 67 372 59 551 80 916
Sagene 35 990 35 990 35 990 50 721 45 074 60 209
St. Hanshaugen 34 109 34 109 34 109 47 052 41 649 56 483
Frogner 52 531 52 531 52 531 65 395 58 096 77 842
Ullern 31 275 31 275 31 275 41 569 36 953 48 727
Vestre Aker 45 186 45 186 45 186 59 939 53 035 70 626
Nordre Aker 48 432 48 432 48 432 65 837 58 248 77 588
Bjerke 29 090 29 090 29 090 42 177 37 098 50 202
Grorud 26 777 26 777 26 777 36 722 32 322 43 470
Stovner 30 554 30 554 30 554 41 176 36 112 48 774
Alna 47 786 47 786 47 786 65 721 58 009 77 550
Østensjø 47 164 47 164 47 164 67 439 60 050 78 243
Nordstrand 47 696 47 696 47 696 66 792 59 444 77 694
Søndre Nordstrand 36 304 36 304 36 304 48 237 42 512 56 944
Sentrum  963  963  963 1 704 1 523 2 016
Marka 1 637 1 637 1 637 1 892 1 670 2 216
Uoppgitt bydel Oslo 3 526 3 526 3 526  502  450  556

Standardtegn i tabeller