Statistisk sentralbyrå

7 SSBs befolkningsframskrivning for kommunene 2012-20401, 2, 3, 4, 5, 6 (Publisert 20.06.2012 kl. 1400)
  Framskrevet folkemengde, etter region, tid og statistikkvariabel. Alternativet MMMM/Middels nasjonal vekst regnes som Hovedalternativet (mest sannsynlig)
  2012 2040
  Dagens Middels nasjonal vekst (Alternativ MMMM) Lav nasjonal vekst (Alternativ LLML) Høy nasjonal vekst (Alternativ HHMH)
0101 Halden 29 543 37 966 34 244 43 146
0104 Moss 30 723 41 207 36 782 47 642
0105 Sarpsborg 53 333 67 707 60 624 77 796
0106 Fredrikstad 75 583 98 029 87 833  112 558
0111 Hvaler 4 206 4 741 4 244 5 430
0118 Aremark 1 423 1 440 1 298 1 628
0119 Marker 3 518 3 571 3 200 4 107
0121 Rømskog  688  941  835 1 081
0122 Trøgstad 5 219 6 804 6 072 7 838
0123 Spydeberg 5 348 7 223 6 465 8 341
0124 Askim 15 096 19 254 17 229 22 200
0125 Eidsberg 11 049 15 347 13 671 17 722
0127 Skiptvet 3 631 4 992 4 440 5 781
0128 Rakkestad 7 698 8 934 7 998 10 225
0135 Råde 6 987 8 643 7 731 9 965
0136 Rygge 14 691 18 551 16 561 21 427
0137 Våler (Østf.) 4 705 7 640 6 808 8 849
0138 Hobøl 4 911 7 125 6 375 8 202
0211 Vestby 15 143 22 206 19 776 25 762
0213 Ski 28 970 37 742 33 616 43 751
0214 Ås 17 284 31 372 27 904 36 529
0215 Frogn 15 154 19 690 17 531 22 808
0216 Nesodden 17 809 22 150 19 733 25 602
0217 Oppegård 25 520 32 194 28 655 37 312
0219 Bærum  114 489  137 431  121 127  162 497
0220 Asker 56 447 70 108 61 724 82 983
0221 Aurskog-Høland 14 905 21 556 19 179 25 001
0226 Sørum 16 091 27 988 24 976 32 479
0227 Fet 10 626 14 611 13 036 16 919
0228 Rælingen 16 170 21 433 19 127 24 810
0229 Enebakk 10 487 14 178 12 635 16 432
0230 Lørenskog 33 709 45 242 40 267 52 476
0231 Skedsmo 49 698 74 752 66 606 86 749
0233 Nittedal 21 454 28 688 25 541 33 267
0234 Gjerdrum 6 152 9 372 8 379 10 816
0235 Ullensaker 31 044 57 433 51 271 66 440
0236 Nes (Ak.) 19 462 25 085 22 379 29 001
0237 Eidsvoll 21 621 32 453 28 978 37 423
0238 Nannestad 11 362 15 237 13 625 17 518
0239 Hurdal 2 657 2 971 2 640 3 420
0301 Oslo kommune  613 285  833 733  738 038  985 721
0402 Kongsvinger 17 522 20 534 18 429 23 442
0403 Hamar 29 045 35 981 32 249 41 232
0412 Ringsaker 33 191 41 413 37 116 47 521
0415 Løten 7 477 9 051 8 111 10 386
0417 Stange 19 190 22 272 19 969 25 499
0418 Nord-Odal 5 141 6 190 5 543 7 094
0419 Sør-Odal 7 859 9 878 8 873 11 292
0420 Eidskog 6 288 7 077 6 329 8 099
0423 Grue 5 003 4 898 4 389 5 589
0425 Åsnes 7 606 8 140 7 322 9 277
0426 Våler (Hedm.) 3 844 3 993 3 576 4 588
0427 Elverum 20 152 25 810 23 002 29 866
0428 Trysil 6 752 7 116 6 349 8 205
0429 Åmot 4 337 5 007 4 474 5 773
0430 Stor-Elvdal 2 678 2 975 2 665 3 429
0432 Rendalen 1 959 1 776 1 576 2 058
0434 Engerdal 1 390 1 175 1 041 1 346
0436 Tolga 1 681 1 805 1 602 2 096
0437 Tynset 5 564 7 251 6 436 8 484
0438 Alvdal 2 431 2 586 2 305 3 002
0439 Folldal 1 641 1 507 1 345 1 740
0441 Os (Hedm.) 2 040 2 115 1 878 2 448
0501 Lillehammer 26 765 33 814 30 218 39 004
0502 Gjøvik 29 202 37 704 33 793 43 349
0511 Dovre 2 742 2 578 2 299 2 984
0512 Lesja 2 195 2 480 2 208 2 887
0513 Skjåk 2 307 2 418 2 159 2 813
0514 Lom 2 382 2 528 2 242 2 928
0515 Vågå 3 739 3 852 3 425 4 478
0516 Nord-Fron 5 830 6 048 5 370 7 034
0517 Sel 5 992 5 766 5 138 6 675
0519 Sør-Fron 3 208 3 509 3 110 4 099
0520 Ringebu 4 561 5 072 4 502 5 918
0521 Øyer 5 095 6 274 5 621 7 209
0522 Gausdal 6 160 6 351 5 681 7 286
0528 Østre Toten 14 747 17 233 15 455 19 763
0529 Vestre Toten 12 928 15 113 13 557 17 350
0532 Jevnaker 6 483 8 749 7 839 10 032
0533 Lunner 8 776 10 945 9 821 12 528
0534 Gran 13 493 17 437 15 606 20 018
0536 Søndre Land 5 761 5 909 5 298 6 744
0538 Nordre Land 6 768 7 547 6 745 8 667
0540 Sør-Aurdal 3 154 3 304 2 890 3 940
0541 Etnedal 1 408 1 683 1 482 1 995
0542 Nord-Aurdal 6 428 6 964 6 113 8 244
0543 Vestre Slidre 2 232 2 357 2 074 2 769
0544 Øystre Slidre 3 174 3 469 3 058 4 122
0545 Vang 1 617 1 903 1 679 2 264
0602 Drammen 64 597 94 522 84 203  109 816
0604 Kongsberg 25 479 33 288 29 469 39 081
0605 Ringerike 29 236 35 309 31 425 41 015
0612 Hole 6 322 10 856 9 653 12 651
0615 Flå 1 034 1 145  989 1 383
0616 Nes (Busk.) 3 452 3 614 3 151 4 354
0617 Gol 4 581 5 048 4 399 6 096
0618 Hemsedal 2 228 3 696 3 219 4 492
0619 Ål 4 741 5 294 4 586 6 421
0620 Hol 4 457 4 469 3 901 5 330
0621 Sigdal 3 535 3 702 3 285 4 283
0622 Krødsherad 2 186 2 686 2 378 3 116
0623 Modum 13 116 15 394 13 735 17 804
0624 Øvre Eiker 17 421 25 164 22 415 29 193
0625 Nedre Eiker 23 262 31 741 28 245 36 899
0626 Lier 24 177 33 730 30 040 39 141
0627 Røyken 19 594 28 235 25 154 32 754
0628 Hurum 9 185 10 152 9 057 11 702
0631 Flesberg 2 638 3 292 2 895 3 893
0632 Rollag 1 383 1 285 1 118 1 488
0633 Nore og Uvdal 2 540 2 564 2 268 2 993
0701 Horten 26 307 32 227 28 655 37 415
0702 Holmestrand 10 251 14 096 12 621 16 206
0704 Tønsberg 40 677 56 953 50 634 66 309
0706 Sandefjord 44 150 56 368 50 214 65 375
0709 Larvik 42 947 51 336 45 772 59 469
0711 Svelvik 6 581 8 020 7 195 9 169
0713 Sande (Vestf.) 8 680 13 739 12 276 15 826
0714 Hof 3 048 3 295 2 953 3 770
0716 Re (f.o.m. 2002) 8 936 11 815 10 523 13 742
0719 Andebu 5 448 7 323 6 517 8 525
0720 Stokke 11 178 15 457 13 753 17 971
0722 Nøtterøy 20 995 25 083 22 316 29 115
0723 Tjøme 4 813 5 646 5 026 6 541
0728 Lardal 2 413 2 558 2 295 2 952
0805 Porsgrunn 35 219 42 622 38 197 48 982
0806 Skien 52 509 63 265 56 649 72 772
0807 Notodden 12 469 14 346 12 794 16 605
0811 Siljan 2 432 2 786 2 499 3 202
0814 Bamble 14 106 14 486 12 972 16 607
0815 Kragerø 10 710 12 689 11 295 14 719
0817 Drangedal 4 126 4 724 4 209 5 474
0819 Nome 6 579 6 780 6 080 7 781
0821 Bø (Telem.) 5 766 8 080 7 186 9 411
0822 Sauherad 4 314 4 670 4 164 5 398
0826 Tinn 5 982 6 041 5 346 7 095
0827 Hjartdal 1 602 1 608 1 425 1 856
0828 Seljord 2 959 3 258 2 918 3 754
0829 Kviteseid 2 498 2 503 2 238 2 868
0830 Nissedal 1 430 1 789 1 597 2 067
0831 Fyresdal 1 335 1 523 1 352 1 766
0833 Tokke 2 287 2 160 1 927 2 492
0834 Vinje 3 700 4 289 3 815 4 961
0901 Risør 6 899 8 488 7 557 9 834
0904 Grimstad 21 301 31 612 28 097 36 789
0906 Arendal 42 801 56 906 50 722 65 850
0911 Gjerstad 2 478 2 861 2 543 3 307
0912 Vegårshei 1 933 2 337 2 076 2 704
0914 Tvedestrand 6 019 7 268 6 466 8 439
0919 Froland 5 257 7 702 6 850 8 954
0926 Lillesand 9 878 14 026 12 524 16 152
0928 Birkenes 4 828 7 891 7 003 9 140
0929 Åmli 1 825 2 150 1 902 2 490
0935 Iveland 1 298 2 024 1 795 2 367
0937 Evje og Hornnes 3 496 4 801 4 240 5 660
0938 Bygland 1 219 1 185 1 044 1 371
0940 Valle 1 293 1 375 1 221 1 604
0941 Bykle  970 1 493 1 319 1 748
1001 Kristiansand 83 243  112 625  100 419  130 576
1002 Mandal 15 149 20 071 17 871 23 284
1003 Farsund 9 433 10 603 9 365 12 414
1004 Flekkefjord 9 046 10 426 9 191 12 281
1014 Vennesla 13 583 20 449 18 267 23 594
1017 Songdalen 6 165 8 988 8 032 10 360
1018 Søgne 10 855 16 705 14 919 19 256
1021 Marnardal 2 286 3 419 3 026 4 000
1026 Åseral  912 1 109  998 1 292
1027 Audnedal 1 689 2 329 2 068 2 705
1029 Lindesnes 4 753 5 907 5 254 6 849
1032 Lyngdal 7 895 10 823 9 578 12 743
1034 Hægebostad 1 665 2 222 1 953 2 599
1037 Kvinesdal 5 834 7 192 6 351 8 464
1046 Sirdal 1 816 2 444 2 148 2 883
1101 Eigersund 14 475 19 804 17 707 22 839
1102 Sandnes 67 814 99 491 88 073  116 810
1103 Stavanger  127 506  155 329  135 960  186 687
1106 Haugesund 35 099 49 764 44 221 58 113
1111 Sokndal 3 257 3 499 3 127 4 033
1112 Lund 3 183 4 101 3 651 4 759
1114 Bjerkreim 2 739 4 152 3 716 4 793
1119 Hå 17 244 28 171 25 025 32 853
1120 Klepp 17 746 30 997 27 540 36 130
1121 Time 16 769 24 577 21 853 28 577
1122 Gjesdal 10 778 16 499 14 560 19 448
1124 Sola 23 877 38 967 34 442 45 860
1127 Randaberg 10 265 13 576 11 999 15 939
1129 Forsand 1 190 1 398 1 237 1 644
1130 Strand 11 533 14 999 13 267 17 626
1133 Hjelmeland 2 807 3 197 2 816 3 753
1134 Suldal 3 845 3 777 3 366 4 405
1135 Sauda 4 754 5 337 4 734 6 202
1141 Finnøy 2 955 4 112 3 647 4 811
1142 Rennesøy 4 388 9 119 8 039 10 766
1144 Kvitsøy  519  513  447  611
1145 Bokn  851 1 007  902 1 164
1146 Tysvær 10 320 13 986 12 380 16 374
1149 Karmøy 40 536 50 040 44 433 58 386
1151 Utsira  218  263  231  302
1160 Vindafjord 8 447 10 422 9 238 12 199
1201 Bergen  263 762  338 891  301 313  396 314
1211 Etne 3 963 4 571 4 079 5 313
1216 Sveio 5 228 7 802 6 933 9 109
1219 Bømlo 11 503 15 124 13 413 17 656
1221 Stord 17 957 24 338 21 627 28 343
1222 Fitjar 2 944 3 438 3 066 4 013
1223 Tysnes 2 766 3 084 2 728 3 587
1224 Kvinnherad 13 318 15 339 13 620 17 833
1227 Jondal 1 050 1 106  966 1 322
1228 Odda 6 946 7 255 6 384 8 586
1231 Ullensvang 3 417 3 816 3 362 4 501
1232 Eidfjord  957 1 288 1 132 1 539
1233 Ulvik 1 112 1 083  969 1 238
1234 Granvin  923  882  778 1 015
1235 Voss 13 978 16 095 14 346 18 681
1238 Kvam 8 522 10 443 9 334 12 011
1241 Fusa 3 811 4 180 3 728 4 830
1242 Samnanger 2 417 2 654 2 369 3 039
1243 Os (Hord.) 17 726 28 732 25 699 33 202
1244 Austevoll 4 792 7 124 6 347 8 257
1245 Sund 6 409 10 013 8 958 11 559
1246 Fjell 22 720 33 551 29 946 38 801
1247 Askøy 26 210 42 803 38 324 49 418
1251 Vaksdal 4 138 4 800 4 283 5 531
1252 Modalen  370  469  418  547
1253 Osterøy 7 521 10 182 9 079 11 780
1256 Meland 7 036 12 753 11 395 14 764
1259 Øygarden 4 419 5 456 4 888 6 272
1260 Radøy 4 952 6 418 5 753 7 367
1263 Lindås 14 668 19 635 17 558 22 618
1264 Austrheim 2 776 4 283 3 831 4 913
1265 Fedje  576  439  399  506
1266 Masfjorden 1 683 1 914 1 707 2 205
1401 Flora 11 654 13 443 11 727 16 178
1411 Gulen 2 310 2 428 2 125 2 875
1412 Solund  851  860  757 1 022
1413 Hyllestad 1 461 1 312 1 167 1 512
1416 Høyanger 4 216 4 014 3 544 4 741
1417 Vik 2 748 2 451 2 176 2 873
1418 Balestrand 1 338 1 306 1 159 1 556
1419 Leikanger 2 236 2 452 2 176 2 875
1420 Sogndal 7 348 10 502 9 291 12 320
1421 Aurland 1 712 1 709 1 513 1 993
1422 Lærdal 2 205 2 430 2 159 2 854
1424 Årdal 5 572 5 877 5 222 6 820
1426 Luster 5 026 5 822 5 152 6 827
1428 Askvoll 3 010 2 552 2 263 2 981
1429 Fjaler 2 832 3 137 2 769 3 687
1430 Gaular 2 848 3 525 3 119 4 143
1431 Jølster 3 052 3 534 3 141 4 143
1432 Førde 12 307 15 765 13 942 18 503
1433 Naustdal 2 710 2 907 2 579 3 399
1438 Bremanger 3 891 3 729 3 247 4 462
1439 Vågsøy 6 129 6 698 5 914 7 891
1441 Selje 2 831 2 801 2 459 3 305
1443 Eid 5 950 6 552 5 778 7 705
1444 Hornindal 1 220 1 301 1 143 1 545
1445 Gloppen 5 679 5 869 5 157 6 934
1449 Stryn 7 065 9 084 8 008 10 745
1502 Molde 25 488 31 845 28 326 37 134
1504 Ålesund 44 416 57 241 50 674 67 187
1505 Kristiansund 23 813 31 432 27 927 36 721
1511 Vanylven 3 388 2 668 2 321 3 189
1514 Sande (M. og R.) 2 588 2 593 2 270 3 102
1515 Herøy (M. og R.) 8 727 9 911 8 616 11 959
1516 Ulstein 7 828 12 286 10 675 14 879
1517 Hareid 5 000 6 125 5 328 7 400
1519 Volda 8 693 10 978 9 744 12 811
1520 Ørsta 10 398 12 267 10 880 14 312
1523 Ørskog 2 202 2 724 2 399 3 213
1524 Norddal 1 738 1 480 1 311 1 748
1525 Stranda 4 602 5 197 4 583 6 112
1526 Stordal 1 026 1 260 1 113 1 475
1528 Sykkylven 7 664 8 236 7 289 9 656
1529 Skodje 4 184 6 700 5 898 7 928
1531 Sula 8 256 11 426 10 079 13 486
1532 Giske 7 312 10 587 9 319 12 535
1534 Haram 8 973 10 616 9 380 12 454
1535 Vestnes 6 539 7 432 6 600 8 664
1539 Rauma 7 428 7 832 6 962 9 142
1543 Nesset 3 004 2 953 2 619 3 429
1545 Midsund 1 988 2 550 2 252 2 991
1546 Sandøy 1 315 1 488 1 313 1 754
1547 Aukra 3 289 4 129 3 655 4 835
1548 Fræna 9 484 11 814 10 462 13 834
1551 Eide 3 442 3 962 3 508 4 635
1554 Averøy 5 593 6 683 5 924 7 800
1557 Gjemnes 2 579 2 380 2 116 2 754
1560 Tingvoll 3 101 3 200 2 814 3 804
1563 Sunndal 7 196 7 599 6 697 9 005
1566 Surnadal 5 952 6 470 5 853 7 266
1567 Rindal 2 088 2 644 2 394 2 986
1571 Halsa 1 641 1 692 1 553 1 913
1573 Smøla 2 182 2 381 2 113 2 777
1576 Aure 3 511 3 663 3 254 4 250
1601 Trondheim  176 348  227 670  203 417  264 007
1612 Hemne 4 221 4 664 4 196 5 325
1613 Snillfjord  981  975  888 1 114
1617 Hitra 4 399 5 673 4 857 7 044
1620 Frøya 4 369 5 373 4 582 6 693
1621 Ørland 5 119 6 161 5 588 6 924
1622 Agdenes 1 715 1 684 1 520 1 913
1624 Rissa 6 543 7 804 6 996 8 965
1627 Bjugn 4 584 5 365 4 845 6 054
1630 Åfjord 3 257 3 793 3 423 4 277
1632 Roan  987  942  853 1 061
1633 Osen 1 020  934  845 1 059
1634 Oppdal 6 755 8 389 7 532 9 602
1635 Rennebu 2 569 2 394 2 156 2 726
1636 Meldal 3 924 4 595 4 150 5 224
1638 Orkdal 11 429 14 998 13 533 17 022
1640 Røros 5 604 6 249 5 642 7 112
1644 Holtålen 2 013 1 996 1 794 2 258
1648 Midtre Gauldal 6 153 8 356 7 486 9 595
1653 Melhus 15 392 21 142 18 968 24 282
1657 Skaun 6 941 10 907 9 765 12 566
1662 Klæbu 5 930 8 434 7 551 9 684
1663 Malvik 12 785 15 931 14 299 18 255
1664 Selbu 4 042 4 314 3 876 4 943
1665 Tydal  870  971  870 1 114
1702 Steinkjer 21 303 22 959 20 531 26 454
1703 Namsos 12 953 15 660 13 963 18 059
1711 Meråker 2 513 2 866 2 586 3 242
1714 Stjørdal 22 058 31 417 28 322 35 756
1717 Frosta 2 618 3 528 3 178 4 046
1718 Leksvik 3 527 3 421 3 058 3 944
1719 Levanger 18 922 23 890 21 415 27 420
1721 Verdal 14 387 17 330 15 553 19 855
1723 Mosvik (t.o.m. 2011) 0 0 0 0
1724 Verran 2 705 2 158 1 929 2 476
1725 Namdalseid 1 694 1 442 1 295 1 672
1729 Inderøy (t.o.m. 2011) 0 0 0 0
1736 Snåsa 2 164 2 048 1 828 2 365
1738 Lierne 1 410 1 362 1 205 1 595
1739 Røyrvik  494  403  363  469
1740 Namsskogan  916  849  746  973
1742 Grong 2 409 2 806 2 493 3 271
1743 Høylandet 1 264 1 317 1 182 1 535
1744 Overhalla 3 679 4 656 4 156 5 384
1748 Fosnes  668  633  581  735
1749 Flatanger 1 141 1 137 1 010 1 306
1750 Vikna 4 241 5 467 4 905 6 313
1751 Nærøy 5 069 5 629 5 024 6 487
1755 Leka  573  491  439  569
1756 Inderøy (f.o.m. 2012) 6 682 6 025 5 389 6 918
1804 Bodø 48 422 62 071 55 585 71 560
1805 Narvik 18 473 19 964 17 620 23 537
1811 Bindal 1 562 1 189 1 069 1 364
1812 Sømna 2 038 2 093 1 874 2 398
1813 Brønnøy 7 778 9 465 8 489 10 862
1815 Vega 1 256 1 250 1 115 1 426
1816 Vevelstad  511  620  552  701
1818 Herøy (Nordl.) 1 711 1 972 1 744 2 341
1820 Alstahaug 7 372 8 166 7 166 9 703
1822 Leirfjord 2 107 2 188 1 912 2 586
1824 Vefsn 13 258 12 053 10 854 13 742
1825 Grane 1 455 1 129 1 018 1 282
1826 Hattfjelldal 1 456 1 338 1 210 1 541
1827 Dønna 1 433 1 245 1 096 1 478
1828 Nesna 1 813 2 166 1 941 2 488
1832 Hemnes 4 585 4 999 4 481 5 769
1833 Rana 25 652 28 969 25 989 33 195
1834 Lurøy 1 937 1 785 1 568 2 115
1835 Træna  497  994  862 1 207
1836 Rødøy 1 320 1 396 1 234 1 610
1837 Meløy 6 657 6 738 6 022 7 751
1838 Gildeskål 2 000 1 826 1 639 2 090
1839 Beiarn 1 097  830  754  950
1840 Saltdal 4 710 4 618 4 136 5 288
1841 Fauske 9 513 9 617 8 613 11 051
1845 Sørfold 2 003 1 799 1 604 2 064
1848 Steigen 2 609 2 584 2 304 2 981
1849 Hamarøy 1 783 2 010 1 802 2 327
1850 Tysfjord 1 956 1 612 1 413 1 886
1851 Lødingen 2 179 2 079 1 833 2 444
1852 Tjeldsund 1 284  954  850 1 130
1853 Evenes 1 359 1 259 1 111 1 474
1854 Ballangen 2 616 2 274 2 012 2 679
1856 Røst  595  690  604  813
1857 Værøy  751  845  741 1 005
1859 Flakstad 1 383 1 181 1 029 1 380
1860 Vestvågøy 10 848 11 801 10 421 13 925
1865 Vågan 9 086 10 187 9 015 11 968
1866 Hadsel 7 937 8 548 7 594 9 957
1867 Bø (Nordl.) 2 720 2 121 1 904 2 463
1868 Øksnes 4 467 4 710 4 180 5 480
1870 Sortland 9 983 12 190 10 801 14 247
1871 Andøy 5 032 4 881 4 342 5 678
1874 Moskenes 1 116 1 062  938 1 232
1901 Harstad 23 640 26 929 23 911 31 364
1902 Tromsø 69 116 80 354 71 497 93 791
1911 Kvæfjord 3 025 3 343 2 953 3 912
1913 Skånland 2 972 3 279 2 922 3 802
1915 Bjarkøy  455  247  229  281
1917 Ibestad 1 410  913  818 1 054
1919 Gratangen 1 136  863  779 1 000
1920 Lavangen 1 016 1 066  946 1 258
1922 Bardu 3 875 4 036 3 567 4 760
1923 Salangen 2 214 2 478 2 180 2 922
1924 Målselv 6 599 7 624 6 724 8 960
1925 Sørreisa 3 381 3 986 3 523 4 665
1926 Dyrøy 1 188  886  795 1 016
1927 Tranøy 1 524 1 353 1 194 1 584
1928 Torsken  892  642  574  755
1929 Berg  887  712  636  823
1931 Lenvik 11 345 13 353 11 840 15 624
1933 Balsfjord 5 502 5 925 5 313 6 817
1936 Karlsøy 2 355 2 251 2 021 2 579
1938 Lyngen 3 028 2 717 2 434 3 115
1939 Storfjord 1 909 2 042 1 825 2 346
1940 Gáivuotna Kåfjord 2 210 2 285 2 034 2 633
1941 Skjervøy 2 880 2 984 2 666 3 424
1942 Nordreisa 4 807 5 621 5 029 6 491
1943 Kvænangen 1 284 1 143 1 022 1 314
2002 Vardø 2 122 1 643 1 438 1 951
2003 Vadsø 6 125 6 796 5 919 8 159
2004 Hammerfest 9 934 12 553 10 953 15 081
2011 Guovdageaidnu Kautokeino 2 927 2 634 2 326 3 059
2012 Alta 19 282 23 615 20 885 27 713
2014 Loppa 1 087  796  716  935
2015 Hasvik  995  940  837 1 097
2017 Kvalsund 1 010  558  501  677
2018 Måsøy 1 243  999  867 1 200
2019 Nordkapp 3 228 3 260 2 848 3 912
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 3 946 3 214 2 809 3 826
2021 Kárásjohka Karasjok 2 763 2 518 2 191 3 023
2022 Lebesby 1 356 1 556 1 361 1 886
2023 Gamvik 1 008  912  795 1 075
2024 Berlevåg 1 015  820  714  972
2025 Deatnu Tana 2 896 2 632 2 307 3 144
2027 Unjárga Nesseby  901  921  805 1 110
2028 Båtsfjord 2 089 2 301 2 017 2 773
2030 Sør-Varanger 9 860 11 021 9 629 13 174
1  Vindafjord: Fra 1. januar 2006 ble kommunene 1154 Vindafjord og 1159 Ølen i Rogaland fylke slått sammen til en ny kommune 1160 Vindafjord.
2  Kristiansund: Fra 1. januar 2008 er kommunene 1503 Kristiansund og 1556 Frei i Møre og Romsdal fylke slått sammen til ny kommune 1505 Kristiansund.
3  Vanylven: Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
4  Sande (M. og R.): Ved grenseregulering 1. januar 2002 ble ca. 380 personer overført fra 1514 Sande kommune til 1511 Vanylven kommune.
5  Aure: Fra 1. januar 2006 ble kommunene 1569 Aure og 1572 Tustna i Møre og Romsdal fylke slått sammen til ny kommune 1576 Aure.
6  Bodø: Fra 1. januar 2005 er 1804 Bodø og 1842 Skjerstad i Nordland fylke slått sammen til en kommune 1804 Bodø.

Standardtegn i tabeller