02.03 Folkemengde, framskrevet

 Tidligere publiserte tabeller. 2002
Tabell 1. Folkemengden 1. januar. Registrert 2002. Framskrevet 2003-2050 etter elleve alternativ. I tusen (05.12.2002)
Tabell 2. Framskrevet antall fødte og døde. Absolutt og relativ vekst per år. (05.12.2002)
Tabell 3. Folkemengden etter alder, 1. januar. Registrert 2002. (05.12.2002)
Tabell 5. Årlig vekst i totalt folketall 2002-2010, etter seks alternativ. Prosent. Sentralitet og fylke (05.12.2002)
Antall kommuner med vekst/nedgang i folketallet i perioden 2002-2010 (05.12.2002)
Oversikt over forutsetningene (05.12.2002)