Befolkningsframskrivinger. Nasjonale og regionale tall, 2002-2050
Tabell 5. Årlig vekst i totalt folketall 2002-2010, etter seks alternativ. Prosent. Sentralitet og fylke

Alternativ
Lav nasjonal vekst Middels nasjonal vekst Høy nasjonal vekst Lav mobilitet Høy mobilitet Ingen flytting
LLML MMMM HHMH MMLM MMHM MM00
Hele landet 0,30 0,54 0,77 0,54 0,54 0,22
Sentralitet 0 -0,32 -0,10 0,10 0,03 -0,25 0,02
                1 0,01 0,22 0,42 0,35 0,07 0,17
                2 0,24 0,44 0,64 0,40 0,48 0,08
                3 0,53 0,79 1,04 0,76 0,83 0,35
01 Østfold 0,33 0,53 0,73 0,27 0,77 -0,02
02 Akershus 0,75 1,00 1,24 0,84 1,13 0,31
03 Oslo 0,41 0,76 1,09 0,90 0,66 0,36
04 Hedmark -0,02 0,18 0,37 0,13 0,22 -0,24
05 Oppland 0,00 0,20 0,39 0,26 0,14 -0,15
06 Buskerud 0,38 0,59 0,80 0,44 0,73 0,07
07 Vestfold 0,50 0,70 0,90 0,55 0,84 0,03
08 Telemark 0,04 0,25 0,45 0,17 0,32 -0,06
09 Aust-Agder 0,37 0,59 0,81 0,68 0,51 0,21
10 Vest-Agder 0,48 0,71 0,92 0,67 0,73 0,33
11 Rogaland 0,54 0,80 1,05 0,81 0,79 0,58
12 Hordaland 0,35 0,57 0,77 0,57 0,56 0,38
14 Sogn og Fjordane -0,00 0,20 0,41 0,35 0,05 0,27
15 Møre og Romsdal 0,08 0,28 0,47 0,31 0,24 0,26
16 Sør-Trøndelag 0,24 0,46 0,67 0,44 0,49 0,25
17 Nord-Trøndelag -0,05 0,15 0,34 0,23 0,06 0,18
18 Nordland -0,17 0,04 0,24 0,24 -0,18 0,11
19 Troms 0,07 0,31 0,54 0,50 0,12 0,31
20 Finnmark -0,09 0,18 0,46 0,68 -0,34 0,35