02.03 Folkemengde, framskrevet

 Tidligere publiserte tabeller. 1999
Tabell 1. Folkemengden 1. januar. Registrert 1999. Framskrevet 2000-2050. I tusen. (17.11.1999)
Tabell 2. Framskrevet antall fødte, døde, absolutt og relativ vekst per år. Registrert 1998. Framskrevet 1999-2050. (17.11.1999)
Tabell 3. Folkemengden etter alder 1. januar. Registrert 1999. Framskrevet 2000-2050. I tusen og prosent. (17.11.1999)
Tabell 4. Folkemengden per fylke 1. januar. Registrert 1999. Framskrevet 2000-2030. (17.11.1999)
Tabell 5. Årlig vekst i totalt folketall 1999-2010, etter ulike framskrivingsalternativ. Prosent. Sentralitet og fylke. (17.11.1999)
Antall kommuner med vekst/nedgang i folketallet i perioden 1999-2010 (17.11.1999)
Forutsetninger (17.11.1999)