Statistisk sentralbyrå

Folkemengde, framskrevet

4 Årlig vekst i totalt folketall 2009-2015, etter seks alternativ. Sentralitet og fylke. Prosent
  Alternativ
  Lav nasjonal vekst
LLML
Middels nasjonal vekst
MMMM
Høy nasjonal vekst
HHMH
Lav innvandring
MMML
Høy innvandring
MMMH
Ingen flytting
MM00
Hele landet 0,74 1,05 1,31 0,80 1,21 0,36
             
Sentralitet            
0 -0,43 -0,18 0,04 -0,37 -0,05 -0,04
1 0,10 0,34 0,56 0,15 0,46 0,15
2 0,51 0,75 0,98 0,56 0,88 0,13
3 1,18 1,53 1,83 1,24 1,72 0,57
             
01 Østfold 0,71 0,95 1,17 0,76 1,08 0,07
02 Akershus 1,18 1,49 1,76 1,24 1,66 0,37
03 Oslo 1,44 1,93 2,34 1,50 2,23 0,88
04 Hedmark 0,07 0,27 0,47 0,12 0,38 -0,20
05 Oppland 0,02 0,24 0,45 0,07 0,36 -0,15
06 Buskerud 0,77 1,05 1,30 0,82 1,20 0,18
07 Vestfold 0,67 0,93 1,17 0,72 1,07 0,11
08 Telemark 0,17 0,40 0,61 0,22 0,52 -0,03
09 Aust-Agder 0,71 0,97 1,21 0,76 1,11 0,24
10 Vest-Agder 0,85 1,14 1,39 0,90 1,29 0,42
11 Rogaland 1,24 1,59 1,89 1,30 1,78 0,69
12 Hordaland 0,92 1,20 1,46 0,97 1,36 0,51
14 Sogn og Fjordane -0,20 0,07 0,30 -0,15 0,20 0,23
15 Møre og Romsdal 0,30 0,56 0,80 0,36 0,70 0,25
16 Sør-Trøndelag 0,89 1,18 1,43 0,95 1,33 0,46
17 Nord-Trøndelag 0,29 0,50 0,70 0,35 0,60 0,20
18 Nordland -0,13 0,10 0,32 -0,07 0,22 0,10
19 Troms Romsa 0,24 0,51 0,75 0,29 0,65 0,36
20 Finnmark Finnmárku -0,30 0,00 0,26 -0,24 0,16 0,26

Standardtegn i tabeller