Statistisk sentralbyrå

Folkemengde, framskrevet

4   Årlig vekst i totalt folketall 2005-2015, etter seks alternativ. Sentralitet og fylke. Prosent
  Alternativ
  LLML MMMM HHMH MMLM MMHM MM00
Hele landet 0,38 0,60 0,83 0,60 0,60 0,22
             
Sentralitet            
0 -0,33 -0,17 0,00 -0,10 -0,25 -0,01
1 -0,03 0,13 0,29 0,20 0,04 0,11
2 0,19 0,34 0,50 0,39 0,31 0,06
3 0,53 0,70 0,89 0,66 0,75 0,27
             
01 Østfold 0,56 0,75 0,96 0,78 0,77 -0,02
02 Akershus 0,78 1,00 1,24 1,03 1,02 0,27
03 Oslo 0,64 0,95 1,28 0,68 1,14 0,45
04 Hedmark -0,01 0,17 0,38 0,25 0,13 -0,24
05 Oppland -0,10 0,09 0,30 0,16 0,04 -0,18
06 Buskerud 0,36 0,57 0,80 0,60 0,56 0,06
07 Vestfold 0,45 0,65 0,86 0,70 0,63 0,01
08 Telemark 0,05 0,25 0,46 0,31 0,19 -0,07
09 Aust-Agder 0,21 0,41 0,62 0,48 0,35 0,14
10 Vest-Agder 0,52 0,73 0,95 0,76 0,70 0,29
11 Rogaland 0,64 0,85 1,09 0,86 0,83 0,57
12 Hordaland 0,57 0,76 0,98 0,75 0,77 0,39
14 Sogn og Fjordane -0,15 0,06 0,29 0,16 -0,07 0,25
15 Møre og Romsdal -0,02 0,17 0,37 0,27 0,06 0,24
16 Sør-Trøndelag 0,51 0,72 0,94 0,68 0,74 0,27
17 Nord-Trøndelag 0,15 0,33 0,52 0,43 0,22 0,19
18 Nordland -0,22 -0,03 0,19 0,06 -0,14 0,07
19 Troms 0,08 0,30 0,54 0,31 0,26 0,22
20 Finnmark Finnmárku -0,17 0,07 0,34 0,11 -0,01 0,23

Standardtegn i tabeller