Statistisk sentralbyrå

Statens pensjonsfond - Norge, balanse

2 Statens pensjonsfond - Norge. Obligasjoner, aksjer, andeler og grunnfondsbevis, etter debitorsektor. Millioner kroner
Debitorsektor Obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis
31.12.2007 30.06.2008 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2010 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2010
I alt 41 732 41 206 38 763 34 950 41 804 44 465 44 894 70 084 67 332 45 628 63 647 73 293 66 742 87 915
                             
Offentlig forvaltning 10 659 9 148 5 590 5 545 5 668 5 351 5 311 - - - - - - -
110. Stats- og trygdeforvaltningen 10 659 9 148 5 590 5 545 4 969 4 602 4 598 - - - - - - -
510. Fylkeskommuner - - - - - - - - - - - - - -
550. Kommuner - - - -  699  749  712 - - - - - - -
                             
Finansielle foretak 17 765 19 141 20 692 16 817 19 976 21 755 21 630 5 843 3 225 1 451 3 067 4 718 5 289 8 263
190. Statlige låneinstitutt - - - - - - - - - - - - - -
210. Forretningsbanker og Postbanken 1 499  915 1 023  524 1 407 1 517 1 640 4 489 2 328 1 093 2 504 3 923 4 631 6 615
250. Sparebanker 12 142 14 462 15 398 12 073 13 086 14 312 14 250 - - - - - -  803
310. Kredittforetak 3 764 2 575 3 219 3 643 4 585 4 922 4 724 - - - - - - -
370. Finansieringsselskaper - - - - - - - - - - - - - -
380. Verdipapirfond - - - - - - - - - - - - - -
390. Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak  360  786  681  206  189  299  299 - - - - - - -
410. Livsforsikringsselskaper mv. -  403  372  370  709  705  716 1 354  897  357  563  795  658  845
470. Skadeforsikringsselskaper - - - - - - - - - - - - - -
490. Finansielle hjelpeforetak - - - - - - - - - - - - - -
                             
Ikke-finansielle foretak 6 440 6 176 5 159 6 655 8 790 9 460 9 552 50 855 51 284 35 054 47 901 54 800 46 895 60 871
610. Statens forretningsdrift - - - - - - - - - - - - - -
630. Statlig eide foretak 1 507 2 036 1 773 2 329 2 273 2 246 2 555 16 253 19 074 14 253 18 665 18 576 16 033 18 112
660. Kommunal forretningsdrift - - - - - - - - - - - - - -
680. Selvstendige kommuneforetak 1 167 1 363 1 268  983 1 864 2 290 2 173 - - - - - - -
710. Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) 3 766 2 777 2 118 3 343 4 653 4 924 4 824 34 602 32 210 20 801 29 236 36 224 30 862 42 758
740. Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner - - - - - - - - - - - - - -
                             
Husholdninger mv. - - - - - - - - - - - 55 - -
760. Personlige foretak mv. - - - - - - - - - - - - - -
770. Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner - - - - - - - - - - - - - -
790. Personlig næringsdrivende - - - - - - - - - - - - - -
810. Lønnstakere o.l. - - - - - - - - - - - - - -
890. Ufordelt sektor - - - - - - - - - - - 55 - -
                             
Utlandet 6 868 6 740 7 322 5 933 7 369 7 899 8 401 13 386 12 824 9 124 12 678 13 720 14 558 18 782
Kilde: Folketrygdfondet.

Standardtegn i tabeller