Statistisk sentralbyrå

Statens pensjonsfond - Norge, balanse

2 Statens pensjonsfond - Norge. Obligasjoner, aksjer, andeler og grunnfondsbevis, etter debitorsektor. Millioner kroner
Debitorsektor Obligasjoner Aksjer, andeler og grunnfondsbevis
31.12.2006 30.06.2007 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2008 30.06.2009 30.06.2009 31.12.2006 30.06.2007 31.12.2007 30.06.2008 31.12.2008 30.06.2009 31.12.2009
I alt 39 259 35 736 41 732 41 206 38 763 34 950 41 804 63 408 73 919 70 084 67 332 45 628 63 647 73 293
                             
Offentlig forvaltning 14 416 10 576 10 659 9 148 5 590 5 545 5 668 - - - - - - -
110. Stats- og trygdeforvaltningen 14 336 10 576 10 659 9 148 5 590 5 545 4 969 - - - - - - -
510. Fylkeskommuner 80 - - - - - - - - - - - - -
550. Kommuner - - - - - -  699 - - - - - - -
                             
Finansielle foretak 18 293 14 361 17 765 19 141 20 692 16 817 19 976 6 472 5 858 5 843 3 225 1 451 3 067 4 718
190. Statlige låneinstitutt - - - - - - - - - - - - - -
210. Forretningsbanker og Postbanken 4 164 1 527 1 499  915 1 023  524 1 407 4 446 4 488 4 489 2 328 1 093 2 504 3 923
250. Sparebanker 8 751 8 181 12 142 14 462 15 398 12 073 13 086  142 17 - - - - -
310. Kredittforetak 5 378 4 653 3 764 2 575 3 219 3 643 4 585 - - - - - - -
370. Finansieringsselskaper - - - - - - - - - - - - - -
380. Verdipapirfond - - - - - - - - - - - - - -
390. Andre finansielle foretak ekskl. hjelpeforetak - -  360  786  681  206  189 - - - - - - -
410. Livsforsikringsselskaper mv. - - -  403  372  370  709 1 884 1 353 1 354  897  357  563  795
470. Skadeforsikringsselskaper - - - - - - - - - - - - - -
490. Finansielle hjelpeforetak - - - - - - - - - - - - - -
                             
Ikke-finansielle foretak 6 550 6 786 6 440 6 176 5 159 6 655 8 790 43 314 54 590 50 855 51 284 35 054 47 901 54 800
610. Statens forretningsdrift - - - - - - - - - - - - - -
630. Statlig eide foretak 2 418 1 760 1 507 2 036 1 773 2 329 2 273 13 461 17 010 16 253 19 074 14 253 18 665 18 576
660. Kommunal forretningsdrift - - - - - - - - - - - - - -
680. Selvstendige kommuneforetak 1 029 1 090 1 167 1 363 1 268  983 1 864 - - - - - - -
710. Private foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper mv.) 3 103 3 936 3 766 2 777 2 118 3 343 4 653 29 853 37 580 34 602 32 210 20 801 29 236 36 224
740. Private ikke-forretningsmessige produsentorienterte institusjoner - - - - - - - - - - - - - -
                             
Husholdninger mv. - - - - - - - - - - - - - 55
760. Personlige foretak mv. - - - - - - - - - - - - - -
770. Private ikke-forretningsmessige konsumentorienterte institusjoner - - - - - - - - - - - - - -
790. Personlig næringsdrivende - - - - - - - - - - - - - -
810. Lønnstakere o.l. - - - - - - - - - - - - - -
890. Ufordelt sektor - - - - - - - - - - - - - 55
                             
Utlandet - 4 013 6 868 6 740 7 322 5 933 7 369 13 622 13 471 13 386 12 824 9 124 12 678 13 720
Kilde: Folketrygdfondet.

Standardtegn i tabeller