Statistisk sentralbyrå

2 Folkemengd 1. januar 2013 og endringane i 2012. Finnmark Finnmárku
Nr. Fylke Kommune Folkemengd 1.1. 2012 Endringar i 2012 Folkemengd 1.1. 2013
Fødde Døde Fødselsoverskot Innflyttingar Utflyttingar Nettoinnflytting Folketilvekst1
I alt Av dette frå utlandet I alt Av dette til utlandet
20 Finnmark Finnmárku 73 787  783  625  158 3 446 1 436 2 872  287  574  747 74 534
2002 Vardø 2 122 13 28 -15  126 48  105 2 21 6 2 128
2003 Vadsø 6 125 48 44 4  441  212  409 17 32 38 6 163
2004 Hammerfest 9 934  127 74 53  719  224  632 52 87  138 10 072
2011 Guovdageaidnu-Kautokeino 2 927 30 24 6 91 21  101 8 -10 -4 2 923
2012 Alta 19 282  272  121  151 1 072  285  865 59  207  364 19 646
2014 Loppa 1 087 7 16 -9 68 30 76 - -8 -17 1 070
2015 Hasvik  995 10 6 4 81 39 57 2 24 28 1 023
2017 Kvalsund 1 010 7 18 -11  108 10 73 - 35 26 1 036
2018 Måsøy 1 243 7 14 -7 78 33 74 11 4 -3 1 240
2019 Nordkapp 3 228 23 29 -6  164 43  182 8 -18 -23 3 205
2020 Porsanger Porsángu Porsanki 3 946 24 44 -20  242 36  203 8 39 22 3 968
2021 Karasjohka-Karasjok 2 763 15 24 -9  109 21  142 8 -33 -42 2 721
2022 Lebesby 1 356 11 20 -9 89 22 97 6 -8 -17 1 339
2023 Gamvik 1 008 11 13 -2  131 68 74 7 57 55 1 063
2024 Berlevåg 1 015 5 12 -7 68 33 51 10 17 10 1 025
2025 Deatnu-Tana 2 896 23 30 -7  155 41  143 9 12 4 2 900
2027 Unjarga-Nesseby  901 9 15 -6 48 15 61 9 -13 -19  882
2028 Båtsfjord 2 089 32 19 13  160 92  100 13 60 73 2 162
2030 Sør-Varanger 9 860  109 74 35  592  163  523 58 69  108 9 968
1  Folketilveksten i året er rekna som folkemengd 1. januar 2013 minus folkemengd 1. januar 2012.

Standardtegn i tabeller