Statistisk sentralbyrå

2 Folkemengd 1. januar 2013 og endringane i 2012. Troms Romsa
Nr. Fylke Kommune Folkemengd 1.1. 2012 Endringar i 2012 Folkemengd 1.1. 2013
Fødde Døde Fødselsoverskot Innflyttingar Utflyttingar Nettoinnflytting Folketilvekst1
I alt Av dette frå utlandet I alt Av dette til utlandet
19 Troms Romsa  158 650 1 784 1 252  532 6 214 2 319 4 972  609 1 242 1 768  160 418
1901 Harstad2 23 640  266  206 60 1 187  308 1 052 66  135  197 .
1902 Tromsø 69 116  879  380  499 3 920 1 061 3 176  385  744 1 242 70 358
1903 Harstad2 . . . . . . . . . . 24 291
1911 Kvæfjord 3 025 37 19 18  238 66  199 7 39 57 3 082
1913 Skånland 2 972 25 46 -21  193 63  204 19 -11 -32 2 940
1915 Bjarkøy2  455 2 6 -4 22 4 19 1 3 -1 .
1917 Ibestad 1 410 6 19 -13 71 14 46 1 25 11 1 421
1919 Gratangen 1 136 13 15 -2 60 13 77 5 -17 -17 1 119
1920 Lavangen 1 016 11 19 -8 37 2 33 2 4 -4 1 012
1922 Bardu 3 875 45 28 17  335 64  290 20 45 58 3 933
1923 Salangen 2 214 12 32 -20  163 64  137 4 26 6 2 220
1924 Målselv 6 599 70 62 8  493  112  470 13 23 31 6 630
1925 Sørreisa 3 381 42 32 10  203 42  189 3 14 26 3 407
1926 Dyrøy 1 188 13 21 -8 54 6 44 - 10 2 1 190
1927 Tranøy 1 524 8 18 -10 88 16 88 5 - -10 1 514
1928 Torsken  892 8 14 -6 60 21 66 1 -6 -12  880
1929 Berg  887 9 12 -3 97 32 57 5 40 37  924
1931 Lenvik 11 345  135 85 50  618  172  551 31 67  110 11 455
1933 Balsfjord 5 502 43 57 -14  239 34  165 5 74 60 5 562
1936 Karlsøy 2 355 13 24 -11  110 21  136 4 -26 -38 2 317
1938 Lyngen 3 028 30 31 -1  119 18  133 6 -14 -15 3 013
1939 Storfjord 1 909 15 18 -3  134 47 98 10 36 33 1 942
1940 Gaivuotna-Kåfjord 2 210 19 20 -1  143 58  144 - -1 -2 2 208
1941 Skjervøy 2 880 26 19 7  123 29  105 4 18 25 2 905
1942 Nordreisa 4 807 50 49 1  241 46  201 8 40 43 4 850
1943 Kvænangen 1 284 7 20 -13 43 6 69 4 -26 -39 1 245
1  Folketilveksten i året er rekna som folkemengd 1. januar 2013 minus folkemengd 1. januar 2012.
2  Kommunane 1901 Harstad og 1915 Bjarkøy vart slegne saman til 1903 Harstad frå 1. januar 2013

Standardtegn i tabeller