Statistisk sentralbyrå

2 Folkemengd 1. januar 2013 og endringane i 2012. Sør-Trøndelag
Nr. Fylke Kommune Folkemengd 1.1. 2012 Endringar i 2012 Folkemengd 1.1. 2013
Fødde Døde Fødselsoverskot Innflyttingar Utflyttingar Nettoinnflytting Folketilvekst1
I alt Av dette frå utlandet I alt Av dette til utlandet
16 Sør-Trøndelag  297 950 3 655 2 325 1 330 12 498 4 482 9 020 1 658 3 478 4 805  302 755
1601 Trondheim  176 348 2 377 1 214 1 163 11 370 3 113 9 190 1 323 2 180 3 344  179 692
1612 Hemne 4 221 40 48 -8  164 73  149 4 15 7 4 228
1613 Snillfjord  981 3 12 -9 49 1 36 - 13 4  985
1617 Hitra 4 399 34 48 -14  305  118  214 61 91 78 4 477
1620 Frøya 4 369 53 51 2  317  152  186 25  131  137 4 506
1621 Ørland 5 119 45 39 6  273 38  244 16 29 36 5 155
1622 Agdenes 1 715 14 19 -5 87 24 84 3 3 -3 1 712
1624 Rissa 6 543 60 72 -12  372  142  252 17  120  109 6 652
1627 Bjugn 4 584 60 46 14  273 42  207 12 66 81 4 665
1630 Åfjord 3 257 20 38 -18  108 17  110 2 -2 -20 3 237
1632 Roan  987 9 11 -2 57 16 46 3 11 9  996
1633 Osen 1 020 8 19 -11 40 14 39 - 1 -10 1 010
1634 Oppdal 6 755 66 76 -10  258 87  207 13 51 39 6 794
1635 Rennebu 2 569 14 33 -19 98 16  114 8 -16 -35 2 534
1636 Meldal 3 924 45 63 -18  223 19  163 3 60 43 3 967
1638 Orkdal 11 429  116 97 19  576 66  503 24 73 90 11 519
1640 Røros 5 604 45 65 -20  229 34  218 11 11 -15 5 589
1644 Holtålen 2 013 12 26 -14 75 13 45 3 30 17 2 030
1648 Midtre Gauldal 6 153 78 62 16  391  157  296 29 95  113 6 266
1653 Melhus 15 392  182 90 92 1 001  119  802 26  199  287 15 679
1657 Skaun 6 941  103 43 60  514 22  371 10  143  202 7 143
1662 Klæbu 5 930 75 23 52  361 43  404 10 -43 9 5 939
1663 Malvik 12 785  157 65 92  988  129  780 51  208  300 13 085
1664 Selbu 4 042 34 57 -23  175 27  164 4 11 -12 4 030
1665 Tydal  870 5 8 -3 19 - 21 - -2 -5  865
1  Folketilveksten i året er rekna som folkemengd 1. januar 2013 minus folkemengd 1. januar 2012.

Standardtegn i tabeller