Statistisk sentralbyrå

2 Folkemengd 1. januar 2013 og endringane i 2012. Hedmark
Nr. Fylke Kommune Folkemengd 1.1. 2012 Endringar i 2012 Folkemengd 1.1. 2013
Fødde Døde Fødselsoverskot Innflyttingar Utflyttingar Nettoinnflytting Folketilvekst1
I alt Av dette frå utlandet I alt Av dette til utlandet
04 Hedmark  192 791 1 868 2 175 -307 6 655 1 866 5 433  606 1 222  928  193 719
0402 Kongsvinger 17 522  156  194 -38 1 037  158  889 73  148  116 17 638
0403 Hamar 29 045  277  323 -46 1 953  372 1 599 98  354  308 29 353
0412 Ringsaker 33 191  370  333 37 1 491  309 1 314 71  177  215 33 406
0415 Løten 7 477 79 84 -5  442 59  435 22 7 2 7 479
0417 Stange 19 190  191  204 -13 1 154  151  925 60  229  217 19 407
0418 Nord-Odal 5 141 53 56 -3  224 8  172 12 52 49 5 190
0419 Sør-Odal 7 859 79 77 2  363 31  422 20 -59 -53 7 806
0420 Eidskog 6 288 42 81 -39  330 41  297 23 33 -6 6 282
0423 Grue 5 003 29 74 -45  292 42  253 14 39 -6 4 997
0425 Åsnes 7 606 60  128 -68  424  103  361 29 63 -6 7 600
0426 Våler 3 844 34 45 -11  221 18  228 13 -7 -18 3 826
0427 Elverum 20 152  220  177 43 1 089  210  940 73  149  191 20 343
0428 Trysil 6 752 46  101 -55  274 80  283 34 -9 -63 6 689
0429 Åmot 4 337 48 66 -18  365 27  296 13 69 50 4 387
0430 Stor-Elvdal 2 678 24 40 -16  194 75  215 11 -21 -37 2 641
0432 Rendalen 1 959 8 40 -32 76 18 93 8 -17 -49 1 910
0434 Engerdal 1 390 10 18 -8  104 58  110 9 -6 -14 1 376
0436 Tolga 1 681 16 16 0 71 15 71 3 - - 1 681
0437 Tynset 5 564 58 55 3  251 66  245 12 6 6 5 570
0438 Alvdal 2 431 34 29 5 92 11 79 1 13 18 2 449
0439 Folldal 1 641 21 16 5 61 5 53 - 8 13 1 654
0441 Os 2 040 13 18 -5 79 9 85 7 -6 -5 2 035
1  Folketilveksten i året er rekna som folkemengd 1. januar 2013 minus folkemengd 1. januar 2012.

Standardtegn i tabeller