Statistisk sentralbyrå -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->

6 Talet på kommunar 1. januar 2009, etter kommunestorleik (Lagt ut 5. mai 2009)
  I alt Kommunestorleik
  -1 999 2 000-4 999 5 000-9 999 10 000-19 999 20 000-49 999 -50 000
Heile landet  430 95  141 88 55 38 13
               
01 Østfold 18 2 5 4 3 2 2
02 Akershus 22 - 1 1 11 7 2
03 Oslo 1 - - - - - 1
04 Hedmark 22 3 6 8 3 2 -
05 Oppland 26 2 11 8 3 2 -
06 Buskerud 21 3 8 2 3 4 1
07 Vestfold 14 - 3 5 1 5 -
08 Telemark 18 3 7 3 3 1 1
09 Aust-Agder 15 6 4 3 - 2 -
10 Vest-Agder 15 4 2 5 3 - 1
11 Rogaland 26 4 8 4 5 3 2
12 Hordaland 33 7 12 5 6 2 1
14 Sogn og Fjordane 26 5 13 6 2 - -
15 Møre og Romsdal 36 5 14 13 1 3 -
16 Sør-Trøndelag 25 5 9 7 3 - 1
17 Nord-Trøndelag 24 9 9 1 3 2 -
18 Nordland 44 19 12 8 3 2 -
19 Troms Romsa 25 10 10 2 1 1 1
20 Finnmark Finnmárku 19 8 7 3 1 - -

Standardtegn i tabeller