Statistisk sentralbyrå -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->

5 Folkemengd 1. januar 2009. Prosent (Lagt ut 5. mai 2009)
  Folkemengd 1. januar 2009 Kommunestorleik
  -1 999 2 000-4 999 5 000-9 999 10 000-19 999 20 000-49 999 -50 000
Heile landet  100,0 2,4 9,6 12,9 16,1 23,0 36,0
               
01 Østfold  100,0 0,8 7,5 9,1 14,7 21,6 46,3
02 Akershus  100,0 - 0,5 1,1 29,5 38,0 31,0
03 Oslo  100,0 - - - - -  100,0
04 Hedmark  100,0 2,5 9,1 27,0 29,5 31,9 -
05 Oppland  100,0 1,6 18,8 28,0 21,9 29,7 -
06 Buskerud  100,0 1,7 10,9 5,8 18,8 38,6 24,1
07 Vestfold  100,0 - 4,4 16,8 4,7 74,1 -
08 Telemark  100,0 2,6 13,3 10,8 22,1 20,5 30,7
09 Aust-Agder  100,0 7,9 14,4 20,6 - 57,1 -
10 Vest-Agder  100,0 3,5 4,1 22,3 22,5 - 47,6
11 Rogaland  100,0 0,6 6,4 9,0 17,4 22,6 44,0
12 Hordaland  100,0 1,4 9,4 7,5 18,3 9,8 53,7
14 Sogn og Fjordane  100,0 6,2 37,2 34,7 21,9 - -
15 Møre og Romsdal  100,0 3,1 17,8 38,9 4,1 36,1 -
16 Sør-Trøndelag  100,0 2,0 11,5 14,5 13,3 - 58,7
17 Nord-Trøndelag  100,0 7,0 21,9 4,5 34,7 32,0 -
18 Nordland  100,0 10,3 14,6 26,6 18,0 30,5 -
19 Troms Romsa  100,0 7,7 19,8 7,7 7,2 14,9 42,8
20 Finnmark Finnmárku  100,0 12,0 27,7 34,8 25,5 - -

Standardtegn i tabeller