Statistisk sentralbyrå -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->

4 Folkemengd 1. januar 2009 (Lagt ut 5. mai 2009)
  Folkemengd 1. januar 2009 Kommunestorleik
  -1 999 2 000-4 999 5 000-9 999 10 000-19 999 20 000-49 999 -50 000
Heile landet 4 799 252  116 208  458 665  617 868  773 469 1 104 893 1 728 149
               
01 Østfold  268 584 2 091 20 043 24 481 39 509 57 977  124 483
02 Akershus  527 625 - 2 621 5 567  155 688  200 293  163 456
03 Oslo  575 475 - - - - -  575 475
04 Hedmark  190 071 4 785 17 297 51 381 55 995 60 613 -
05 Oppland  184 288 2 963 34 578 51 637 40 395 54 715 -
06 Buskerud  254 634 4 424 27 742 14 861 47 971 98 231 61 405
07 Vestfold  229 134 - 10 100 38 405 10 866  169 763 -
08 Telemark  167 548 4 385 22 312 18 085 37 030 34 377 51 359
09 Aust-Agder  107 359 8 442 15 408 22 157 - 61 352 -
10 Vest-Agder  168 233 5 903 6 843 37 532 37 846 - 80 109
11 Rogaland  420 574 2 701 26 879 37 709 73 149 95 095  185 041
12 Hordaland  469 681 6 611 44 132 35 121 85 827 45 939  252 051
14 Sogn og Fjordane  106 457 6 608 39 628 36 935 23 286 - -
15 Møre og Romsdal  248 727 7 646 44 351 96 722 10 200 89 808 -
16 Sør-Trøndelag  286 729 5 615 32 950 41 635 38 272 -  168 257
17 Nord-Trøndelag  130 708 9 110 28 580 5 846 45 344 41 828 -
18 Nordland  235 380 24 291 34 302 62 615 42 396 71 776 -
19 Troms Romsa  155 553 11 927 30 793 11 987 11 207 23 126 66 513
20 Finnmark Finnmárku 72 492 8 706 20 106 25 192 18 488 - -

Standardtegn i tabeller