Statistisk sentralbyrå -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->--> -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->

1 Folkemengd 1. jaunar 2009 og endringar i 2008, etter landsdel og fylke (Lagt ut 5. mai 2009)
  Folkemengd
1. januar 2008
Fødde Døde Fødselsoverskot Innflyttingar Utflyttingar Nettoinnflytting Folketilvekst1 Folkemengd 1. januar 2009
  I alt Av dette frå utlandet I alt Av dette til utlandet
Heile landet 4 737 171 60 497 41 712 18 785 . 66 961 . 23 615 43 346 62 081 4 799 252
Landsdel                      
Oslo og Akershus 1 079 051 16 214 8 254 7 960 67 223 23 825 50 980 9 712 16 243 24 049 1 103 100
Hedmark og Oppland  372 926 3 717 4 218 -501 11 136 2 959 9 219  887 1 917 1 433  374 359
Sør-Østlandet  909 842 10 127 8 910 1 217 31 138 9 869 22 352 3 719 8 786 10 058  919 900
Agder og Rogaland  684 761 9 482 5 347 4 135 22 318 10 576 15 047 3 263 7 271 11 405  696 166
Vestlandet  815 705 10 305 7 092 3 213 22 360 10 130 16 438 2 587 5 922 9 160  824 865
Trøndelag  412 849 5 271 3 582 1 689 14 428 4 682 11 534 1 997 2 894 4 588  417 437
Nord-Norge  462 037 5 381 4 309 1 072 13 826 4 920 13 513 1 450  313 1 388  463 425
                       
01 Østfold  265 458 2 881 2 615  266 8 743 2 774 5 930 1 151 2 813 3 126  268 584
02 Akershus  518 567 6 266 3 701 2 565 26 459 7 208 19 948 3 118 6 511 9 058  527 625
03 Oslo  560 484 9 948 4 553 5 395 40 764 16 617 31 032 6 594 9 732 14 991  575 475
04 Hedmark  189 289 1 844 2 173 -329 5 672 1 375 4 576  465 1 096  782  190 071
05 Oppland  183 637 1 873 2 045 -172 5 464 1 584 4 643  422  821  651  184 288
06 Buskerud  251 220 3 022 2 293  729 9 970 3 007 7 294 1 183 2 676 3 414  254 634
07 Vestfold  226 433 2 486 2 221  265 8 067 2 707 5 629  860 2 438 2 701  229 134
08 Telemark  166 731 1 738 1 781 -43 4 358 1 381 3 499  525  859  817  167 548
09 Aust-Agder  106 130 1 222  987  235 3 629 1 220 2 627  316 1 002 1 229  107 359
10 Vest-Agder  165 944 2 203 1 424  779 5 568 2 134 4 057  598 1 511 2 289  168 233
11 Rogaland  412 687 6 057 2 936 3 121 13 121 7 222 8 363 2 349 4 758 7 887  420 574
12 Hordaland  462 674 6 259 3 751 2 508 13 278 5 961 8 802 1 660 4 476 7 007  469 681
14 Sogn og Fjordane  106 259 1 226  987  239 2 734 1 217 2 776  255 -42  198  106 457
15 Møre og Romsdal  246 772 2 820 2 354  466 6 348 2 952 4 860  672 1 488 1 955  248 727
16 Sør-Trøndelag  282 993 3 811 2 370 1 441 10 785 3 745 8 486 1 721 2 299 3 736  286 729
17 Nord-Trøndelag  129 856 1 460 1 212  248 3 643  937 3 048  276  595  852  130 708
18 Nordland  234 996 2 553 2 380  173 5 973 2 124 5 778  563  195  384  235 380
19 Troms  154 642 1 942 1 292  650 5 240 1 791 4 962  636  278  911  155 553
20 Finnmark Finnmárku 72 399  886  637  249 2 613 1 005 2 773  251 -160 93 72 492
1  Folketilvekst i 2008 er lik folkemengd 1. januar 2009 minus folkemengd 1. januar 2008.

Standardtegn i tabeller