Statistisk sentralbyrå

2 Befolkningsendringer. Per 1 000 av middelfolkemengden. 1951-2008
Årsgjennomsnitt År Pr. 1 000 av middelfolkemengden Prosent levendefødte utenfor ekteskap Døde under ett år per 1 000 levendefødte4
Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting1 Folketilvekst2 Ekteskap inngått3 Skilsmisser3
1951-19555 18,6 8,5 10,1 1,9 2,5 -0,6 9,8 8,0 0,6 3,7 22,6
1956-19605 17,9 8,9 9,0 3,1 3,7 -0,6 8,5 6,8 0,6 3,6 19,9
1961-1965 17,5 9,5 7,9 3,3 3,4 -0,1 7,8 6,6 0,7 4,0 17,1
1966-1970 17,5 9,8 7,6 4,0 3,8 0,2 7,9 7,6 0,8 5,7 13,9
1971-1975 15,5 10,0 5,5 4,7 3,5 1,2 6,5 7,0 1,1 9,0 11,6
                       
1976-1980 12,8 10,0 2,7 4,6 3,6 1,0 3,7 5,8 1,5 12,4 9,0
1981-1985 12,3 10,3 2,0 4,9 3,7 1,2 3,2 5,1 1,8 20,0 8,1
1986-1990 13,5 10,7 2,8 6,5 5,0 1,5 4,3 4,9 2,1 33,7 7,8
1991-1995 14,0 10,5 3,5 6,4 4,3 2,1 5,6 4,5 2,4 44,3 5,2
1996-2000 13,4 10,0 3,4 7,8 5,2 2,7 6,0 5,3 2,2 48,9 4,0
                       
2001-2005 12,4 9,3 3,0 8,2 5,2 3,0 6,0 5,0 2,4 .. ..
                       
1961 17,3 9,2 8,1 3,2 2,9 0,2 8,3 6,7 0,7 3,7 17,9
1962 17,1 9,4 7,7 3,5 3,4 0,1 7,7 6,6 0,7 3,9 17,7
1963 17,3 10,1 7,2 3,3 3,1 0,2 7,4 6,6 0,7 3,9 16,9
1964 17,7 9,5 8,2 3,4 3,9 -0,5 7,7 6,8 0,7 4,2 16,4
1965 17,8 9,5 8,3 3,3 3,8 -0,5 7,8 6,5 0,7 4,6 16,8
                       
1966 17,9 9,6 8,3 3,3 3,6 -0,3 8,1 7,4 0,7 4,9 14,5
1967 17,6 9,6 8,1 4,1 3,4 0,6 8,6 7,7 0,7 5,1 14,8
1968 17,6 9,9 7,8 4,0 3,6 0,4 8,2 7,7 0,8 5,6 13,7
1969 17,6 10,1 7,5 4,1 3,5 0,5 8,1 7,7 0,8 6,1 13,8
1970 16,7 10,0 6,7 4,5 4,7 -0,3 6,5 7,6 0,9 6,9 12,7
                       
1971 16,8 10,0 6,8 4,9 3,2 1,7 7,6 7,6 0,9 7,9 12,8
1972 16,3 10,0 6,3 4,7 3,6 1,1 7,7 7,3 1,0 8,7 11,8
1973 15,5 10,1 5,4 4,4 3,5 0,9 6,3 7,1 1,1 9,1 11,9
1974 15,0 9,9 5,1 4,8 3,6 1,2 6,2 6,9 1,2 9,3 10,4
1975 14,1 10,0 4,1 4,9 3,7 1,2 4,9 6,5 1,3 10,3 11,1
                       
1976 13,3 10,0 3,3 4,7 3,5 1,2 4,5 6,3 1,4 10,9 10,5
1977 12,6 9,8 2,7 4,8 3,6 1,2 4,0 5,9 1,5 11,6 9,2
1978 12,8 10,0 2,7 4,6 3,7 1,0 3,7 5,8 1,5 11,9 8,6
1979 12,7 10,2 2,4 4,4 3,7 0,7 3,1 5,7 1,6 13,0 8,8
1980 12,5 10,1 2,4 4,6 3,6 1,0 3,3 5,4 1,6 14,5 8,1
                       
1981 12,4 10,2 2,2 4,8 3,5 1,3 3,6 5,4 1,7 16,1 7,5
1982 12,5 10,1 2,4 5,0 3,6 1,4 3,8 5,3 1,7 17,6 8,1
1983 12,1 10,2 1,9 4,9 3,8 1,0 2,9 5,0 1,8 19,3 7,9
1984 12,1 10,3 1,9 4,8 3,8 0,9 2,8 5,0 1,9 21,3 8,3
1985 12,3 10,7 1,6 5,3 3,8 1,5 3,2 4,9 1,9 25,8 8,5
                       
1986 12,6 10,5 2,1 5,8 4,0 1,8 3,9 4,8 1,9 27,9 7,8
1987 12,9 10,7 2,2 7,4 4,2 3,3 5,4 4,8 2,0 30,9 8,4
1988 13,7 10,8 2,9 7,1 4,7 2,4 5,3 4,9 2,1 33,7 8,0
1989 14,0 10,7 3,3 6,1 6,5 -0,3 2,9 4,7 2,2 36,4 7,8
1990 14,4 10,9 3,5 6,0 5,6 0,4 3,9 5,0 2,4 38,6 6,9
                       
1991 14,3 10,5 3,7 6,2 4,3 1,9 5,6 4,5 2,4 40,9 6,2
1992 14,0 10,4 3,6 6,2 3,9 2,3 6,0 4,3 2,4 42,9 5,8
1993 13,8 10,8 3,0 7,4 4,4 3,0 5,9 4,3 2,5 44,4 5,0
1994 13,9 10,2 3,7 6,2 4,5 1,7 5,4 4,6 2,5 45,9 5,2
1995 13,8 10,4 3,5 5,9 4,4 1,5 4,9 4,8 2,3 47,6 4,0
                       
1996 13,9 10,0 3,9 6,0 4,7 1,3 5,2 5,1 2,2 48,3 4,0
1997 13,6 10,1 3,5 7,3 4,8 2,4 5,6 5,2 2,2 48,7 4,1
1998 13,2 10,0 3,2 8,3 5,2 3,1 6,3 5,0 2,1 49,0 4,0
1999 13,3 10,1 3,2 9,4 5,1 4,3 7,4 5,3 2,0 49,1 3,9
2000 13,2 9,8 3,4 8,1 6,0 2,2 5,6 5,6 2,2 49,6 3,8
                       
2001 12,6 9,7 2,8 7,6 5,8 1,8 4,6 5,1 2,3 49,7 3,9
2002 12,2 9,8 2,4 8,8 5,1 3,8 6,2 5,3 2,3 50,3 3,5
2003 12,3 9,3 3,1 7,9 5,4 2,5 5,5 4,9 2,4 50,0 3,4
2004 12,4 9,0 3,4 7,9 5,1 2,9 6,3 4,9 2,4 51,4 3,2
2005 12,3 8,9 3,4 8,7 4,7 4,0 7,3 4,8 2,4 51,8 3,1
                       
2006 12,6 8,9 3,7 9,8 4,7 5,1 8,8 4,7 2,6 53,0 3,2
2007 12,4 8,9 3,5 13,1 4,7 8,4 11,9 5,0 2,2 54,5 3,1
2008 12,7 8,7 3,9 14,0 5,0 9,1 13,0 5,3 2,1 55,0 2,7
1  Minustegn angir nettoutflytting.
2  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengde 1. januar to påfølgende år.
3  Mannen bosatt i Norge ved vigselen/skilsmissen.
4  Tallene fra og med 1986 avviker litt fra dem som seinere blir benyttet/publisert i NOS Helsestatistikk.
5  Tallene for 1951-1957 er ureviderte oppgaver fra folkeregistrene og er derfor mindre pålitelige enn tall for seinere år.

Standardtegn i tabeller