Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

2029 2029 Nord-Varanger. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 820 31 11 20 87  137 -50 -30
1952 1 790 28 18 10 25 59 -34 -24
1953 1 766 24 11 13 48 94 -46 -33
1954 1 733 22 13 9 30 87 -57 -48
1955 1 685 30 7 23 36 68 -32 2
1956 1 687 19 7 12 46 61 -15 -3
1957 1 684 21 11 10 84  102 -18 -8
1958 1 676 26 17 9 67 91 -24 -15
1959 1 661 26 12 14 59 79 -20 -6
1960 1 655 33 14 19 89  131 -42 -7
1961 1 648 27 21 6 69 91 -22 -16
1962 1 632 22 17 5 68 88 -20 -15
1963 1 617 32 11 21 36 87 -51 -30
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 2003 Vadsø og 2029 Nord-Varanger slått sammen til en kommune, 2003 Vadsø.

Standardtegn i tabeller