Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

2026 2026 Polmak. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  968 29 3 26 29 17 12 38
1952 1 006 29 7 22 6 16 -10 12
1953 1 018 27 4 23 8 37 -29 -6
1954 1 012 32 9 23 16 16 0 23
1955 1 035 22 5 17 23 31 -8 7
1956 1 042 17 6 11 32 32 0 11
1957 1 053 23 5 18 31 59 -28 -10
1958 1 043 28 5 23 21 42 -21 2
1959 1 045 20 8 12 23 31 -8 4
1960 1 049 23 9 14 47 44 3 23
1961 1 072 13 10 3 19 55 -36 -33
1962 1 039 25 8 17 34 50 -16 1
1963 1 040 29 5 24 41 33 8 32
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  Per 1. januar 1964 ble 2025 Tana og 2026 Polmak slått sammen til en kommune, 2025 Tana.

Standardtegn i tabeller