Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

2016 2016 Sørøysund. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 2 075 56 17 39 23 98 -75 -36
1952 2 039 53 21 32 50 48 2 34
1953 2 073 45 13 32 60 73 -13 19
1954 2 092 63 19 44 42 72 -30 14
1955 2 106 46 18 28 90  118 -28 50
1956 2 156 65 21 44  126  121 5 49
1957 2 205 46 15 31 79  131 -52 -21
1958 2 184 36 16 20  123 79 44 64
1959 2 248 56 20 36 83  106 -23 13
1960 2 261 50 9 41  170  233 -63 -30
1961 2 231 65 17 48  171  124 47 95
1962 2 326 64 15 49  104  155 -51 -2
19632 2 291 57 23 34  101  145 -44 -10
1964 2 281 61 24 37  106  146 -40 -3
1965 2 278 56 13 43 72  156 -84 -41
1966 2 237 53 19 34  157  135 22 94
1967 2 331 66 16 50  136  164 -28 22
1968 2 353 58 23 35 93  158 -65 -22
1969 2 331 52 20 32  120  167 -47 -17
1970 2 314 43 26 17  126  218 -92 -84
1971 2 230 56 18 38 78  213 -135 -98
1972 2 132 44 14 30  112  180 -68 -42
1973 2 090 34 14 20  132  114 18 37
1974 2 127 43 10 33  205  175 30 62
1975 2 189 29 22 7  139  151 -12 -6
1976 2 183 37 13 24  125  145 -20 3
1977 2 186 29 15 14  123  161 -38 -24
1978 2 162 35 18 17  140  163 -23 -7
1979 2 155 26 10 16  144  151 -7 5
1980 2 160 26 16 10  192  151 41 51
1981 2 211 39 18 21  170  127 43 64
1982 2 275 27 18 9  125  146 -21 -11
1983 2 264 27 22 5  159  160 -1 3
1984 2 267 25 16 9  146  171 -25 -17
1985 2 250 32 12 20  215  164 51 69
1986 2 319 38 21 17  185  180 5 22
1987 2 341 37 22 15  233  185 48 61
1988 2 402 42 25 17  169  229 -60 -40
1989 2 362 36 26 10  160  183 -23 -13
1990 2 349 38 17 21  166  196 -30 -8
1991 2 341 36 17 19  187  169 18 37
19923 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  Ved grenseregulering 1/1 1963 ble 33 personer overført fra 2016 Sørøysund til 2001 Hammerfest.
3  1/1 1992 ble 2001 Hammerfest og 2016 Sørøysund slått sammen til en kommune, 2004 Hammerfest.

Standardtegn i tabeller