Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

2013 2013 Talvik. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 3 490 79 24 55 47  111 -64 -9
1952 3 481 85 39 46 27 85 -58 -12
1953 3 469 74 32 42 45  123 -78 -36
1954 3 433 72 23 49 78  137 -59 -10
1955 3 423 64 28 36 63  130 -67 51
1956 3 474 75 32 43 96  142 -46 -3
1957 3 471 56 31 25 57  142 -85 -60
1958 3 411 58 27 31 88  119 -31 0
1959 3 411 66 26 40 75  110 -35 5
1960 3 416 65 33 32  135  184 -49 -43
1961 3 373 63 24 39 97  138 -41 -2
1962 3 371 69 41 28 98  119 -21 7
1963 3 378 64 40 24 80  216 -136 -112
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1/1 1964 ble 2012 Alta og 2013 Talvik slått sammen til en kommune, 2012 Alta.

Standardtegn i tabeller