Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1661 1661 Tiller. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 593 34 11 23  209 88  121  144
1952 1 737 33 13 20  240 98  142  162
1953 1 899 48 16 32  246  107  139  171
1954 2 070 62 16 46  196  144 52 98
1955 2 168 55 12 43  241  170 71 76
1956 2 244 53 16 37  240  173 67  104
1957 2 348 52 20 32  223  163 60 92
1958 2 440 58 15 43  220  190 30 73
1959 2 513 61 7 54  271  194 77  131
1960 2 644 67 24 43  293  167  126  182
1961 2 826 61 14 47  331  173  158  205
1962 3 031 79 24 55  432  190  242  297
1963 3 328 93 22 71  445  249  196  267
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1964 ble 1661 Tiller en del av 1601 Trondheim.

Standardtegn i tabeller