Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1660 1660 Strinda. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 29 085  567  163  404 2 287 1 785  502  906
19522 27 761  588  170  418 2 054 1 762  292  710
1953 28 471  616  146  470 2 344 1 791  553  986
19543 29 494  584  184  400 2 743 1 793  950 1 350
1955 30 844  733  199  534 2 680 1 996  684 1 207
1956 32 051  786  197  589 2 737 2 139  598 1 187
1957 33 238  728  203  525 2 758 2 223  535 1 060
1958 34 298  725  220  505 2 605 2 161  444  949
1959 35 247  752  224  528 2 947 2 342  605 1 133
1960 36 380  764  221  543 3 710 2 409 1 301 1 871
1961 38 251  841  253  588 3 968 2 392 1 576 2 164
1962 40 415  834  240  594 4 262 2 740 1 522 2 116
1963 42 531  951  263  688 4 068 2 687 1 381 2 069
19644 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  Ved grenseregulering 1.1. 1952 ble 2 230 personer overført fra 1660 Strinda til 1601 Trondheim.
3  Ved grenseregulering 1.7. 1953 ble 37 personer overført fra 1663 Malvik til 1660 Strinda.
4  1.1. 1964 ble 1660 Strinda en del av 1601 Trondheim.

Standardtegn i tabeller