Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1659 1659 Geitastrand. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  646 11 7 4 26 15 11 15
1952  661 9 5 4 18 16 2 6
1953  667 9 7 2 11 25 -14 -12
1954  655 11 5 6 20 14 6 12
1955  667 16 3 13 17 36 -19 -34
1956  633 11 7 4 12 42 -30 -26
1957  607 6 4 2 22 34 -12 -10
1958  597 7 3 4 12 26 -14 -10
1959  587 7 6 1 20 28 -8 -7
1960  580 11 3 8 23 39 -16 -10
1961  570 4 7 -3 23 29 -6 -9
1962  561 10 5 5 29 36 -7 -2
19632 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1963 ble 1659 Geitastrand en del av 1638 Orkdal.

Standardtegn i tabeller