Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1658 1658 Børsa. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1965
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 557 28 17 11 80  118 -38 -27
1952 1 530 29 11 18 82  112 -30 -12
1953 1 518 38 10 28  100 68 32 60
1954 1 578 33 7 26 67 74 -7 19
1955 1 597 31 19 12 70  127 -57 -44
1956 1 553 18 20 -2 82  102 -20 -22
1957 1 531 33 13 20 95  106 -11 9
1958 1 540 23 11 12 62 84 -22 -10
1959 1 530 25 17 8  101  101 - 8
1960 1 538 26 12 14 60  128 -68 -63
1961 1 475 24 12 12 59 88 -29 -17
1962 1 458 27 13 14 70 88 -18 -4
1963 1 454 19 22 -3 73 55 18 15
1964 1 469 26 15 11 81 85 -4 7
19652 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1965 ble 1658 Børsa en del av 1657 Skaun.

Standardtegn i tabeller