Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1656 1656 Buvik. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1965
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 225 19 9 10  105 72 33 43
1952 1 268 21 12 9 59 67 -8 1
1953 1 269 25 4 21 45  106 -61 -40
1954 1 229 20 10 10 46 45 1 11
1955 1 240 32 8 24 58 48 10 1
1956 1 241 19 10 9 83 89 -6 3
1957 1 244 23 15 8 48 60 -12 -4
1958 1 240 26 11 15 74 72 2 17
1959 1 257 26 21 5 50 56 -6 -1
1960 1 256 27 10 17 70 67 3 23
1961 1 279 16 9 7 48 40 8 15
1962 1 294 29 5 24 59 72 -13 11
1963 1 305 20 17 3 57 62 -5 -2
1964 1 292 24 11 13 33 71 -38 -25
19652, 3 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  Ved grenseregulering 1.1. 1964 ble 11 personer overført fra 1656 Buvik til 1653 Melhus.
3  1.1. 1965 ble 1656 Buvik en del av 1657 Skaun.

Standardtegn i tabeller