Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1655 1655 Byneset. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 896 33 13 20 62 62 - 20
1952 1 916 43 21 22 51 72 -21 1
1953 1 917 53 14 39 77 94 -17 22
1954 1 939 34 19 15 57 86 -29 -14
1955 1 925 40 16 24 63 90 -27 -9
1956 1 916 44 17 27 89 99 -10 17
1957 1 933 46 15 31 88  109 -21 10
1958 1 943 38 20 18 61 68 -7 11
1959 1 954 43 18 25 77 90 -13 12
1960 1 966 41 14 27 98 83 15 45
1961 2 011 37 16 21 61 89 -28 -7
1962 2 004 35 18 17 88  101 -13 4
1963 2 008 50 15 35  107  101 6 41
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1964 ble 1655 Byneset en del av 1601 Trondheim.

Standardtegn i tabeller