Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1654 1654 Leinstrand. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 2 875 84 18 66  261  235 26 92
1952 2 967 67 18 49  253  217 36 85
1953 3 052 70 21 49  268  248 20 69
1954 3 121 67 21 46  228  241 -13 33
1955 3 154 82 37 45  288  242 46 42
1956 3 196 76 21 55  349  293 56  111
1957 3 307 72 28 44  289  268 21 65
1958 3 372 85 34 51  261  213 48 99
1959 3 471 97 25 72  283  234 49  121
1960 3 592 79 33 46  344  312 32 91
1961 3 683 92 37 55  342  239  103  158
1962 3 841 87 35 52  415  297  118  170
1963 4 011 95 26 69  382  269  113  182
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1964 ble 1654 Leinstrand en del av 1601 Trondheim.

Standardtegn i tabeller