Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1652 1652 Flå. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  794 20 5 15 37 66 -29 -14
1952  780 21 11 10 56 33 23 33
1953  813 21 4 17 54 56 -2 15
1954  828 17 8 9 26 41 -15 -6
1955  822 21 9 12 56 56 - 13
1956  835 15 5 10 38 34 4 14
1957  849 15 10 5 43 51 -8 -3
1958  846 18 6 12 44 45 -1 11
1959  857 8 11 -3 41 32 9 6
1960  863 14 8 6 33 58 -25 -40
1961  823 9 5 4 30 41 -11 -7
1962  816 17 7 10 26 29 -3 7
1963  823 16 7 9 48 37 11 20
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1964 ble 1652 Flå en del av 1653 Melhus.

Standardtegn i tabeller