Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1651 1651 Hølonda. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 311 33 10 23 51 39 12 35
1952 1 346 35 5 30 26 37 -11 19
1953 1 365 29 5 24 17 48 -31 -7
1954 1 358 28 10 18 25 24 1 19
1955 1 377 29 6 23 26 44 -18 -2
1956 1 375 27 8 19 34 88 -54 -35
1957 1 340 31 11 20 33 52 -19 1
1958 1 341 25 11 14 39 41 -2 12
1959 1 353 22 12 10 37 24 13 23
1960 1 376 34 9 25 37 70 -33 13
1961 1 389 22 11 11 70 41 29 40
1962 1 429 21 12 9 50 58 -8 1
1963 1 430 22 11 11 43 56 -13 -2
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1964 ble 1651 Hølonda en del av 1653 Melhus.

Standardtegn i tabeller