Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1650 1650 Horg. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 2 570 51 15 36 86  139 -53 -17
1952 2 553 53 22 31 99  116 -17 14
1953 2 567 44 25 19 87  121 -34 -15
1954 2 552 56 27 29 75 67 8 37
1955 2 589 46 33 13 80  109 -29 13
1956 2 602 39 26 13 99  105 -6 7
1957 2 609 49 22 27 81  105 -24 3
1958 2 612 53 34 19  103  114 -11 8
1959 2 620 36 22 14 73  112 -39 -25
1960 2 595 38 33 5 87  103 -16 -41
1961 2 554 32 24 8 68 94 -26 -18
1962 2 536 36 33 3 96 93 3 6
1963 2 542 38 29 9 94 85 9 18
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1964 ble 1650 Horg en del av 1653 Melhus.

Standardtegn i tabeller