Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1649 1649 Soknedal. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 2 050 39 23 16 44 69 -25 -9
1952 2 041 41 19 22 33 70 -37 -15
1953 2 026 44 24 20 39 87 -48 -28
1954 1 998 37 17 20 27 51 -24 -4
1955 1 994 40 10 30 51 75 -24 -12
1956 1 982 36 19 17 71  119 -48 -31
1957 1 951 38 20 18 65 75 -10 8
1958 1 959 49 18 31 37  101 -64 -33
1959 1 926 29 24 5 45 68 -23 -18
1960 1 908 38 18 20 71 64 7 52
1961 1 960 35 24 11 33 67 -34 -23
1962 1 937 29 25 4 46 59 -13 -9
19632 1 928 35 20 15 45 72 -27 -12
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1964 ble 1649 Soknedal en del av 1648 Midtre Gauldal.

Standardtegn i tabeller