Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1647 1647 Budal. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  578 12 6 6 20 13 7 13
1952  591 7 6 1 4 10 -6 -5
1953  586 10 11 -1 7 14 -7 -8
1954  578 11 6 5 9 25 -16 -11
1955  567 10 5 5 6 13 -7 1
1956  568 12 11 1 15 26 -11 -10
1957  558 7 10 -3 23 31 -8 -11
1958  547 6 3 3 22 23 -1 2
1959  549 11 7 4 11 23 -12 -8
1960  541 13 8 5 16 26 -10 1
1961  542 10 5 5 21 11 10 15
1962  557 9 7 2 8 22 -14 -12
1963  545 6 12 -6 20 30 -10 -16
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1964 ble 1647 Budal en del av 1648 Midtre Gauldal.

Standardtegn i tabeller