Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1646 1646 Singsås. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 754 25 16 9 51 72 -21 -12
1952 1 742 22 20 2 44 55 -11 -9
1953 1 733 19 18 1 28 41 -13 -12
1954 1 721 24 17 7 43 78 -35 -28
1955 1 693 16 12 4 32 62 -30 -11
1956 1 682 21 10 11 56  100 -44 -33
1957 1 649 25 17 8 51 73 -22 -14
1958 1 635 17 16 1 44 71 -27 -26
1959 1 609 25 22 3 50 50 - 3
1960 1 612 27 12 15 57 67 -10 24
1961 1 636 26 17 9 43 62 -19 -10
1962 1 626 23 28 -5 53 76 -23 -28
1963 1 598 22 21 1 41 86 -45 -44
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1964 ble 1646 Singsås en del av 1648 Midtre Gauldal.

Standardtegn i tabeller