Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1645 1645 Haltdalen. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1972
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 013 13 8 5 24 46 -22 -17
1952  996 20 10 10 27 22 5 15
1953 1 011 20 16 4 21 37 -16 -12
1954  999 16 9 7 30 51 -21 -14
1955  985 11 7 4 29 53 -24 -18
1956  967 16 9 7 22 41 -19 -12
1957  955 13 11 2 43 40 3 5
1958  960 13 7 6 25 33 -8 -2
1959  958 20 10 10 40 42 -2 8
1960  966 12 9 3 41 49 -8 3
1961  969 13 8 5 39 53 -14 -9
1962  960 11 11 - 13 42 -29 -29
1963  931 12 9 3 19 67 -48 -45
1964  886 15 10 5 48 40 8 13
1965  899 10 11 -1 42 46 -4 -5
1966  894 8 9 -1 18 47 -29 -20
1967  874 11 12 -1 26 39 -13 -14
1968  860 6 13 -7 26 46 -20 -44
1969  816 9 9 - 21 25 -4 -4
1970  812 7 10 -3 35 48 -13 -17
1971  795 4 19 -15 40 42 -2 -17
19722 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1972 ble 1644 Ålen og 1645 Haltdalen slått sammen til en kommune 1644 Holtålen.

Standardtegn i tabeller