Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1643 1643 Glåmos. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  869 11 8 3 26 32 -6 -3
1952  866 16 9 7 34 33 1 8
1953  874 18 10 8 8 43 -35 -27
1954  847 7 7 - 39 53 -14 -14
1955  833 14 8 6 23 62 -39 -46
1956  787 11 5 6 9 45 -36 -30
1957  757 11 6 5 23 36 -13 -8
1958  749 8 10 -2 17 25 -8 -10
1959  739 11 3 8 23 46 -23 -15
1960  724 6 6 - 22 40 -18 -12
1961  712 5 10 -5 22 22 - -5
1962  707 8 9 -1 29 32 -3 -4
1963  703 6 7 -1 13 15 -2 -3
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1964 ble 1643 Glåmos en del av 1640 Røros.

Standardtegn i tabeller