Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1642 1642 Brekken. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 119 13 9 4 15 39 -24 -20
1952 1 099 9 7 2 14 24 -10 -8
1953 1 091 17 7 10 21 31 -10 -
1954 1 091 12 8 4 12 47 -35 -31
1955 1 060 19 7 12 34 52 -18 1
1956 1 061 11 11 - 40 50 -10 -10
1957 1 051 15 9 6 23 49 -26 -20
1958 1 031 13 14 -1 24 46 -22 -23
1959 1 008 14 12 2 19 35 -16 -14
1960  994 17 7 10 21 53 -32 -21
1961  973 17 6 11 25 39 -14 -3
1962  970 15 8 7 31 61 -30 -23
1963  947 14 10 4 49 36 13 17
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1964 ble 1642 Brekken en del av 1640 Røros.

Standardtegn i tabeller