Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1641 1641 Røros Landsogn. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951  694 12 3 9 27 42 -15 -6
1952  688 7 6 1 23 37 -14 -13
1953  675 10 6 4 16 20 -4 -
1954  675 7 5 2 11 47 -36 -34
1955  641 4 8 -4 21 57 -36 -14
1956  627 12 5 7 22 34 -12 -5
1957  622 5 7 -2 25 52 -27 -29
1958  593 12 6 6 26 52 -26 -20
1959  573 8 8 - 24 53 -29 -29
1960  544 1 4 -3 28 14 14 19
1961  563 6 7 -1 17 17 - -1
1962  562 6 7 -1 32 80 -48 -49
1963  513 8 8 - 30 61 -31 -31
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1964 ble 1641 Røros Landsogn en del av 1640 Røros.

Standardtegn i tabeller