Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1639 1639 Orkanger. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 2 695 45 21 24  145  176 -31 -7
1952 2 688 58 25 33  141  131 10 43
1953 2 731 56 26 30  127  127 - 30
1954 2 761 44 29 15  117  105 12 27
1955 2 788 50 31 19  150  119 31 72
1956 2 860 78 30 48  112  127 -15 33
1957 2 893 50 35 15  159  166 -7 8
1958 2 901 52 27 25  129  179 -50 -25
1959 2 876 47 32 15  117  165 -48 -33
1960 2 843 49 18 31  132  170 -38 24
1961 2 867 42 24 18  127  102 25 43
1962 2 910 55 17 38 87  161 -74 -36
19632 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1963 ble 1639 Orkanger en del av 1638 Orkdal.

Standardtegn i tabeller