Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1637 1637 Orkland. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1963
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 835 41 5 36  104  104 - 36
1952 1 871 40 16 24 60 76 -16 8
1953 1 879 32 17 15 44 52 -8 7
1954 1 886 26 10 16 54 96 -42 -26
1955 1 860 34 13 21 51 90 -39 -58
1956 1 802 24 6 18 79  105 -26 -8
1957 1 794 21 18 3 66 79 -13 -10
1958 1 784 38 13 25 60 78 -18 7
1959 1 791 26 20 6 63  120 -57 -51
1960 1 740 31 19 12 79 87 -8 4
1961 1 744 26 14 12 38 75 -37 -25
1962 1 719 21 20 1 49 62 -13 -12
19632 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1963 ble 1637 Orkland en del av 1638 Orkdal.

Standardtegn i tabeller