Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1631 1631 Stoksund. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 540 35 12 23 25 44 -19 4
1952 1 544 36 14 22 38 41 -3 19
1953 1 563 41 10 31 32 31 1 32
1954 1 595 35 13 22 26 23 3 25
1955 1 620 35 20 15 22 69 -47 -14
1956 1 606 27 14 13 32 66 -34 -21
1957 1 585 32 17 15 50 55 -5 10
1958 1 595 36 14 22 33 52 -19 3
1959 1 598 27 12 15 27 66 -39 -24
1960 1 574 20 9 11 40 72 -32 -35
1961 1 539 24 8 16 29 34 -5 11
1962 1 550 25 13 12 42 67 -25 -13
1963 1 537 21 14 7 24 53 -29 -22
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1964 ble 1631 Stoksund en del av 1630 Åfjord.

Standardtegn i tabeller