Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1629 1629 Jøssund. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 919 39 25 14 68 66 2 16
1952 1 935 30 23 7 40 58 -18 -11
1953 1 924 56 15 41 41 87 -46 -5
1954 1 919 32 19 13 53 45 8 21
1955 1 940 45 16 29 51 59 -8 13
1956 1 953 35 23 12 56 73 -17 -5
1957 1 948 44 20 24 45 59 -14 10
1958 1 958 38 22 16 50 77 -27 -11
1959 1 947 43 18 25 45 47 -2 23
1960 1 970 41 25 16 38  104 -66 -14
1961 1 956 41 21 20 52 85 -33 -13
1962 1 943 33 28 5 34 67 -33 -28
1963 1 915 41 16 25 43 66 -23 2
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1964 ble 1629 Jøssund en del av 1627 Bjugn.

Standardtegn i tabeller