Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1628 1628 Nes. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 179 26 19 7 29 71 -42 -35
1952 1 144 22 7 15 29 27 2 17
1953 1 161 19 5 14 28 46 -18 -4
1954 1 157 20 6 14 30 61 -31 -17
1955 1 140 30 15 15 41 47 -6 21
1956 1 161 34 8 26 41 62 -21 5
1957 1 166 17 11 6 36 64 -28 -22
1958 1 144 26 9 17 45 40 5 22
1959 1 166 16 9 7 36 55 -19 -12
1960 1 154 14 15 -1 67 87 -20 -24
1961 1 130 23 15 8 69 56 13 21
1962 1 151 10 15 -5 20 55 -35 -40
1963 1 111 17 16 1 44 49 -5 -4
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1964 ble 1628 Nes en del av 1627 Bjugn.

Standardtegn i tabeller