Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1626 1626 Stjørna. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 2 773 45 26 19 81 95 -14 5
1952 2 778 54 26 28 66 83 -17 11
1953 2 789 45 34 11 90  104 -14 -3
1954 2 786 59 27 32 76  109 -33 -1
1955 2 785 53 33 20 80  149 -69 -83
1956 2 702 44 23 21 96  165 -69 -48
1957 2 654 48 14 34  101  143 -42 -8
1958 2 646 55 25 30 86  103 -17 13
1959 2 659 33 26 7  107  127 -20 -13
1960 2 646 42 28 14  137  215 -78 -47
1961 2 599 45 23 22 80  121 -41 -19
1962 2 580 37 25 12 88  108 -20 -8
1963 2 572 39 24 15 73  116 -43 -28
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1.1964 ble 1 868 personer overført fra 1626 Stjørna til 1624 Rissa, og resten av 1626 Stjørna (676 personer) til 1627 Bjugn.

Standardtegn i tabeller