Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1625 1625 Stadsbygd. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 983 21 20 1 37 49 -12 -11
1952 1 972 40 13 27 26 49 -23 4
1953 1 976 42 21 21 19 68 -49 -28
1954 1 948 25 15 10 46 59 -13 -3
1955 1 945 38 16 22 45 78 -33 4
1956 1 949 34 22 12 56 81 -25 -13
1957 1 936 30 16 14 48 91 -43 -29
1958 1 907 29 14 15 43 87 -44 -29
1959 1 878 23 16 7 68 84 -16 -9
1960 1 869 32 17 15 78 94 -16 -12
1961 1 857 25 22 3 26 77 -51 -48
1962 1 809 29 14 15 46 52 -6 9
1963 1 818 26 18 8 53 92 -39 -31
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1964 ble 1625 Strandsbygd (unntatt 171 personer overført til 1622 Agdenes), en del av 1624 Rissa.

Standardtegn i tabeller