Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1623 1623 Lensvik. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 1 114 18 11 7 25 23 2 9
1952 1 123 18 6 12 12 35 -23 -11
1953 1 112 26 7 19 10 43 -33 -14
1954 1 098 19 11 8 13 34 -21 -13
1955 1 085 21 10 11 17 26 -9 -22
1956 1 063 23 12 11 38 49 -11 -
1957 1 063 20 13 7 32 39 -7 -
1958 1 063 20 6 14 18 22 -4 10
1959 1 073 22 7 15 39 23 16 31
1960 1 104 24 10 14 32 39 -7 31
1961 1 135 16 13 3 39 41 -2 1
1962 1 136 30 18 12 37 51 -14 -2
1963 1 134 25 13 12 42 52 -10 2
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1964 ble 1623 Lensvik en del av 1622 Agdenes.

Standardtegn i tabeller