Statistisk sentralbyrå

Befolkningsstatistikk. Befolkningsendringer i kommunene. 1951-2012

1619 1619 Sør-Frøya. Folkemengde 1. januar og endringer i året. 1951-1964
År Folkemengde 1. januar Levendefødte Døde Fødselsoverskudd Innflyttinger Utflyttinger Nettoinnflytting Folketilvekst 1
1951 2 370 41 22 19 81 99 -18 1
1952 2 371 53 30 23 28 79 -51 -28
1953 2 343 46 23 23 37 80 -43 -20
1954 2 323 52 22 30 83  108 -25 5
1955 2 328 50 18 32 47 70 -23 19
1956 2 347 52 20 32 52  105 -53 -21
1957 2 326 38 28 10 62  101 -39 -29
1958 2 297 55 24 31 59 88 -29 2
1959 2 299 40 33 7 51 95 -44 -37
1960 2 262 43 22 21 58 84 -26 -14
1961 2 248 47 29 18 38 67 -29 -11
1962 2 237 47 20 27 34  100 -66 -39
1963 2 198 33 26 7 70 67 3 10
19642 . . . . . . . .
1  Folketilveksten er lik differansen mellom folkemengden 1. januar to påfølgende år, forutsatt uendrede grenser. For 1955, 1960, 1966, 1968 og seinere år er folketilveksten som oftest ikke lik summen av fødselsoverskudd og nettoinnflytting. Se "Om statistikken" på: http://www.ssb.no/folkendrhist/.
2  1.1. 1964 ble 1619 Sør-Frøya en del av 1620 Frøya.

Standardtegn i tabeller